highlight chords
Hướng dẫn guitar: https://www.youtube.com/watch?v=QC3BOcRqHxU 
Vòng hợp âm: [Dm] [Gm] [A] [Dm] 
 
Hook : 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây phê pha 
[A]Phê cho nó hết thấy [Dm]đường về nhà 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây la, la 
[A]Chơi cho nó hết tối [Dm]nay ngủ chuông gà 
[Dm]Quăng tao cái Boong 
[Gm]Quăng tao cái Boong 
[A]Quăng tao Boong ta cùng [Dm]chơi dòng tròn. 
 
Ver 1 
Con [Dm]phố đã lên đèn mà lên [Gm]đèn phải xuống phố 
Xuống [A]phố để giải ngố, chứ không cái [Dm]đầu bể hộp số 
Vì công [Dm]việc hàng ngày chất chứa quá [Gm]nhiều toàn những vết ố 
Nên vì [A]thế tao dùng cỏ khô, tẩy rữa đi [Dm]hết những điều thống khổ 
Và tao [Dm]sống không có lỗ, [Gm]sống luôn đúng chỗ 
Thằng [A]Pjnboy nó đã gọi điện, nó bảo là [Dm]tối nay có show 
Và tao [Dm]hỏi nó đang ở mô, nó nói là [Gm]tao ở CASINO 
A [A]giởn hả dân chơi, mày đang [Dm]giởn hay đang 
bê 5 phút [Dm]nữa tao xuống tận nơi, có mấy con 
[Gm]ghệ rũ ta đi chơi 
Vì đêm [A]nay tao muốn buông lơi, có mấy anh [Dm]em cùng đi xông hơi 
Ai cũng [Dm]nói Pjnboy Huỳnh [Gm]James là bất duyệt 
95[A] phần trăm là sai tụi anh đẹp [Dm]trai là đúng thiệt 
 
Hook : 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây phê pha 
[A]Phê cho nó hết thấy [Dm]đường về nhà 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây la, la 
[A]Chơi cho nó hết tối [Dm]nay ngủ chuông gà 
[Dm]Quăng tao cái Boong 
[Gm]Quăng tao cái Boong 
[A]Quăng tao Boong ta cùng [Dm]chơi dòng tròn. 
 
Pjnboys 
Này [Dm]homie ơi đừng lo vì hôm này [Gm]là thứ high 
Ngồi [A]xuống lại đây mà chill, nào buông người [Dm]ra hahahaha 
Đốt là [Dm]đốt là đốt, nào buông người [Gm]ra hahahaha 
Con [A]ghệ mày nó dám lên tiếng thì [Dm]tao sẽ cú đầu 
Tuổi trẻ [Dm]này chẳng có mấy [Gm]khi được sướng đâu 
Cuộc đời [A]mày thì chẳng thể [Dm]nào mà giống tao 
[Dm]Thế nên cứ việc hút chẳng [Gm]cần phải đúng sai 
[A]Chắc gì ko ? ngày mai ta [Dm]còn ngồi với nhau 
[Dm]Hôm nay là thứ máy ? 
Chắc [Gm]chắn là thứ high 
[Dm]Hôm nay là thứ máy ? 
Chắc [Gm]chắn là thứ high 
[Dm]Hôm nay là thứ máy ? 
Chắc [Gm]chắn là thứ high 
Này [A]homie ơi quan tâm thị phi ngoài [Dm]kia làm chi 
Mày hút đi 
 
Hook : 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây phê pha 
[A]Phê cho nó hết thấy [Dm]đường về nhà 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây la, la 
[A]Chơi cho nó hết tối [Dm]nay ngủ chuông gà 
[Dm]Quăng tao cái Boong 
[Gm]Quăng tao cái Boong 
[A]Quăng tao Boong ta cùng [Dm]chơi dòng tròn. 
 
Pjnboy 
[Dm]Trăng nay lên cao cao, [Gm]sóng biển nhấp nhô 
[A]Trông xa xa ngoài kia tháy [Dm]em khẻ cười 
 
Huỳnh James 
Hải [Dm]sản tươi sống thanh [Gm]long là có đủ 
Đất Phan [A]Thiết không thiếu cái gì chỉ biết đêm [Dm]nay là thiếu ngủ 
Quần đuồi áo hở sexy đó chính là em 
Cái sì tai cũng chính là em 
Và những cô em thích ăn cà lem 
Anh xin tự giới thiệu nick nem của anh là James Để 
anh dẫn em đi thâu đêm, rồi xong chút nữa chúng mình ăn kem
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quăng tao cái boong

Pjnboys
Hướng dẫn guitar: https://www.youtube.com/watch?v=QC3BOcRqHxU 
Vòng hợp âm: [Dm] [Gm] [A] [Dm] 
 
Hook : 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây phê pha 
[A]Phê cho nó hết thấy [Dm]đường về nhà 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây la, la 
[A]Chơi cho nó hết tối [Dm]nay ngủ chuông gà 
[Dm]Quăng tao cái Boong 
[Gm]Quăng tao cái Boong 
[A]Quăng tao Boong ta cùng [Dm]chơi dòng tròn. 
 
Ver 1 
Con [Dm]phố đã lên đèn mà lên [Gm]đèn phải xuống phố 
Xuống [A]phố để giải ngố, chứ không cái [Dm]đầu bể hộp số 
Vì công [Dm]việc hàng ngày chất chứa quá [Gm]nhiều toàn những vết ố 
Nên vì [A]thế tao dùng cỏ khô, tẩy rữa đi [Dm]hết những điều thống khổ 
Và tao [Dm]sống không có lỗ, [Gm]sống luôn đúng chỗ 
Thằng [A]Pjnboy nó đã gọi điện, nó bảo là [Dm]tối nay có show 
Và tao [Dm]hỏi nó đang ở mô, nó nói là [Gm]tao ở CASINO 
A [A]giởn hả dân chơi, mày đang [Dm]giởn hay đang 
bê 5 phút [Dm]nữa tao xuống tận nơi, có mấy con 
[Gm]ghệ rũ ta đi chơi 
Vì đêm [A]nay tao muốn buông lơi, có mấy anh [Dm]em cùng đi xông hơi 
Ai cũng [Dm]nói Pjnboy Huỳnh [Gm]James là bất duyệt 
95[A] phần trăm là sai tụi anh đẹp [Dm]trai là đúng thiệt 
 
Hook : 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây phê pha 
[A]Phê cho nó hết thấy [Dm]đường về nhà 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây la, la 
[A]Chơi cho nó hết tối [Dm]nay ngủ chuông gà 
[Dm]Quăng tao cái Boong 
[Gm]Quăng tao cái Boong 
[A]Quăng tao Boong ta cùng [Dm]chơi dòng tròn. 
 
Pjnboys 
Này [Dm]homie ơi đừng lo vì hôm này [Gm]là thứ high 
Ngồi [A]xuống lại đây mà chill, nào buông người [Dm]ra hahahaha 
Đốt là [Dm]đốt là đốt, nào buông người [Gm]ra hahahaha 
Con [A]ghệ mày nó dám lên tiếng thì [Dm]tao sẽ cú đầu 
Tuổi trẻ [Dm]này chẳng có mấy [Gm]khi được sướng đâu 
Cuộc đời [A]mày thì chẳng thể [Dm]nào mà giống tao 
[Dm]Thế nên cứ việc hút chẳng [Gm]cần phải đúng sai 
[A]Chắc gì ko ? ngày mai ta [Dm]còn ngồi với nhau 
[Dm]Hôm nay là thứ máy ? 
Chắc [Gm]chắn là thứ high 
[Dm]Hôm nay là thứ máy ? 
Chắc [Gm]chắn là thứ high 
[Dm]Hôm nay là thứ máy ? 
Chắc [Gm]chắn là thứ high 
Này [A]homie ơi quan tâm thị phi ngoài [Dm]kia làm chi 
Mày hút đi 
 
Hook : 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây phê pha 
[A]Phê cho nó hết thấy [Dm]đường về nhà 
[Dm]Nào nào mình cùng lại [Gm]đây la, la 
[A]Chơi cho nó hết tối [Dm]nay ngủ chuông gà 
[Dm]Quăng tao cái Boong 
[Gm]Quăng tao cái Boong 
[A]Quăng tao Boong ta cùng [Dm]chơi dòng tròn. 
 
Pjnboy 
[Dm]Trăng nay lên cao cao, [Gm]sóng biển nhấp nhô 
[A]Trông xa xa ngoài kia tháy [Dm]em khẻ cười 
 
Huỳnh James 
Hải [Dm]sản tươi sống thanh [Gm]long là có đủ 
Đất Phan [A]Thiết không thiếu cái gì chỉ biết đêm [Dm]nay là thiếu ngủ 
Quần đuồi áo hở sexy đó chính là em 
Cái sì tai cũng chính là em 
Và những cô em thích ăn cà lem 
Anh xin tự giới thiệu nick nem của anh là James Để 
anh dẫn em đi thâu đêm, rồi xong chút nữa chúng mình ăn kem

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com