1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Trị dòng sông thương nhớ

Cuộn trang

Chảy vào [Em] lòng Quảng Trị mênh [G] mong Con sông [D] xanh muôn đời nước [Em] vẫn trôi Một miền quê gió Lào cát [D] trắng Quảng Trị [C] quê tôi nghèo [D] lắm [C][B7] Một giọng [Em] hò chiều nghe trên [G] sông Con đò [D] ai giữa dòng ngược [Em] xuôi Chảy về đâu theo áng mây [D] trời Dòng sông [C] xưa một thời đạn [B7] bom Một thời hùng [Em] anh [G] Nhìn về [Em] đây đôi bờ Hiền [C] Lương Bên đợi [D] chờ bên ngồi nhớ [G] thương Nhớ người [Am] đi xa, nhớ người [B7] ở lại Một miền [D] quê tha thiết nghĩa [G] tình Quảng Trị [Em] ơi! Tôi yêu mãi miền [C] quê Dẫu tuy [D] nghèo những nặng tình quê [G] hương Yêu con [Am] sông, yêu những cánh [D] đồng Yêu Quảng [B7] Trị, yêu mãi muôn [Em] đời

Video hướng dẫn