1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Trị trong tôi

Cuộn trang

Xa bao [F] năm, nay trở lại Quảng [Am] Trị Một Quảng Trị anh [Bb] hùng Một Quảng Trị kiên [Gm] trung Một Quảng Trị vấn [C7] vương Nhớ thương đến tận [F] cùng Quảng Trị [F] ơi, gian khổ đã [Dm] từng Non [Am] xanh mà nước [C7] biếc Ta [F] đừng là đừng quên [Gm] nhau Xa [Am] xôi tuy cách [Gm] trở Vẫn [C7] chờ là chờ đợi nhau Quảng Trị [F] ơi, gánh nặng hai [Dm] đầu Chang [Am] chang là cồn [C7] cát Vẫn một [F] màu là màu thủy [Gm] chung Thương [Am] Em là vất [Gm] vả Vẫn [C7] ngời là ngời niềm [F] tin Quảng Trị [C7] ơi, Xa bao năm nay trở [F] lại Quảng Trị nay đã khác [Gm] xưa, Quảng Trị nay lớn lên rất [C7] nhiều Quảng Trị ơi, Quảng Trị [Gm] ơi, Quảng Trị [C7] mãi trong [F] tôi

Video hướng dẫn