1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Trị yêu thương

Cuộn trang

1. Quảng Trị [F] ơi quê mẹ của tôi [Am] ơi Chẳng thể nào [Dm] quên tiếng [Gm] mẹ ru [C] hời [Gm] Rằng không [Bb] thơm cũng thể hương [C] đàn Không [Gm] trong cũng [C] thể nước nguồn [Gm] hàn mình chảy [C] ra Quảng Trị [Dm] ơi quê mẹ của ta ơi Ròng [A7] rã nhiều [Dm] năm sống trong chia [Gm] cắt Trong lao [C][D7] trong bom [Gm] đạn vẫn kiên [C] gan một dạ anh [F] hùng Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò Từ Khe [A7] Sanh ta đi [Dm] về Cửa Việt Từ Ô [Gm] Lâu ta ra đến Nhị [C] Hồ [Gm] Qua Quảng [C] Trị, [Bb] đến Đông Hà [Gm] Đẹp biết mấy mảnh đất quê [C] nhà Truyền thống [A7] ấy góp sức [Dm] ta cùng vun [Gm] đắp Cho nảy [Dm] mầm vùng đất đỏ quê [Gm] hương Vùng đất [Dm] màu và [C] vùng lúa [F] vàng Quảng Trị [C] mình cất cánh vút [F] bay 2. Vọng đâu [F] đây tiếng gọi của Khe [Am] Sanh Đường chín Vĩnh [Dm] Linh Dốc [Gm] Miếu lẫy [C] lừng [Gm] Và không [Bb] quên những ngày Thành [C] Cổ Thép [Gm] gang cũng [C] chảy với lửa [Gm] hờn của lòng [C] ta Quảng Trị [Dm] ơi chẳng thể nào quên Ngọn [A7] sóng Hiền [Dm] Lương thấm bao nước [Gm] mắt Mỗi luống [C] cày, [D7] mỗi khóm [Gm] cây máu bốn [C] phương nhuộm đỏ đất [F] này Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò Cùng đất [A7] nước nối bước [Dm] chân tự hào Đường thênh [Gm] thang đưa ta đến bạn [C] Lào [Gm] Bằng nghị [C] lực [Bb] với tâm hồn [Gm] Nhà máy mới mọc trên chiến [C] hào Càng gắn [A7] bó với Quảng [Dm] Bình, Thừa Thiên [Gm] Huế Nhớ những [Dm] ngày hạt muối cũng chia [Gm] đôi Càng nghĩa [Dm] đậm và [C] càng thắm [F] tình Bình – Trị - [C] Thiên chắp cánh, vút [F] bay.

Video hướng dẫn