highlight chords
1. Quảng Trị [F] ơi quê mẹ của tôi [Am] ơi
Chẳng thể nào [Dm] quên tiếng [Gm] mẹ ru [C] hời
[Gm] Rằng không [Bb] thơm cũng thể hương [C] đàn
Không [Gm] trong cũng [C] thể nước nguồn [Gm] hàn mình chảy [C] ra
Quảng Trị [Dm] ơi quê mẹ của ta ơi
Ròng [A7] rã nhiều [Dm] năm sống trong chia [Gm] cắt
Trong lao [C][D7] trong bom [Gm] đạn vẫn kiên [C] gan một dạ anh [F] hùng
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Từ Khe [A7] Sanh ta đi [Dm] về Cửa Việt
Từ Ô [Gm] Lâu ta ra đến Nhị [C] Hồ
[Gm] Qua Quảng [C] Trị, [Bb] đến Đông Hà
[Gm] Đẹp biết mấy mảnh đất quê [C] nhà
Truyền thống [A7] ấy góp sức [Dm] ta cùng vun [Gm] đắp
Cho nảy [Dm] mầm vùng đất đỏ quê [Gm] hương
Vùng đất [Dm] màu và [C] vùng lúa [F] vàng
Quảng Trị [C] mình cất cánh vút [F] bay
2. Vọng đâu [F] đây tiếng gọi của Khe [Am] Sanh
Đường chín Vĩnh [Dm] Linh Dốc [Gm] Miếu lẫy [C] lừng
[Gm] Và không [Bb] quên những ngày Thành [C] Cổ
Thép [Gm] gang cũng [C] chảy với lửa [Gm] hờn của lòng [C] ta
Quảng Trị [Dm] ơi chẳng thể nào quên
Ngọn [A7] sóng Hiền [Dm] Lương thấm bao nước [Gm] mắt
Mỗi luống [C] cày, [D7] mỗi khóm [Gm] cây máu bốn [C] phương nhuộm đỏ đất [F] này
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Cùng đất [A7] nước nối bước [Dm] chân tự hào
Đường thênh [Gm] thang đưa ta đến bạn [C] Lào
[Gm] Bằng nghị [C] lực [Bb] với tâm hồn
[Gm] Nhà máy mới mọc trên chiến [C] hào
Càng gắn [A7] bó với Quảng [Dm] Bình, Thừa Thiên [Gm] Huế
Nhớ những [Dm] ngày hạt muối cũng chia [Gm] đôi
Càng nghĩa [Dm] đậm và [C] càng thắm [F] tình
Bình – Trị - [C] Thiên chắp cánh, vút [F] bay.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Trị yêu thương

Trần Hoàn
1. Quảng Trị [F] ơi quê mẹ của tôi [Am] ơi
Chẳng thể nào [Dm] quên tiếng [Gm] mẹ ru [C] hời
[Gm] Rằng không [Bb] thơm cũng thể hương [C] đàn
Không [Gm] trong cũng [C] thể nước nguồn [Gm] hàn mình chảy [C] ra
Quảng Trị [Dm] ơi quê mẹ của ta ơi
Ròng [A7] rã nhiều [Dm] năm sống trong chia [Gm] cắt
Trong lao [C][D7] trong bom [Gm] đạn vẫn kiên [C] gan một dạ anh [F] hùng
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Từ Khe [A7] Sanh ta đi [Dm] về Cửa Việt
Từ Ô [Gm] Lâu ta ra đến Nhị [C] Hồ
[Gm] Qua Quảng [C] Trị, [Bb] đến Đông Hà
[Gm] Đẹp biết mấy mảnh đất quê [C] nhà
Truyền thống [A7] ấy góp sức [Dm] ta cùng vun [Gm] đắp
Cho nảy [Dm] mầm vùng đất đỏ quê [Gm] hương
Vùng đất [Dm] màu và [C] vùng lúa [F] vàng
Quảng Trị [C] mình cất cánh vút [F] bay
2. Vọng đâu [F] đây tiếng gọi của Khe [Am] Sanh
Đường chín Vĩnh [Dm] Linh Dốc [Gm] Miếu lẫy [C] lừng
[Gm] Và không [Bb] quên những ngày Thành [C] Cổ
Thép [Gm] gang cũng [C] chảy với lửa [Gm] hờn của lòng [C] ta
Quảng Trị [Dm] ơi chẳng thể nào quên
Ngọn [A7] sóng Hiền [Dm] Lương thấm bao nước [Gm] mắt
Mỗi luống [C] cày, [D7] mỗi khóm [Gm] cây máu bốn [C] phương nhuộm đỏ đất [F] này
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Hò là [F] ơi hò hò là [Gm] ơi [F] hò
Cùng đất [A7] nước nối bước [Dm] chân tự hào
Đường thênh [Gm] thang đưa ta đến bạn [C] Lào
[Gm] Bằng nghị [C] lực [Bb] với tâm hồn
[Gm] Nhà máy mới mọc trên chiến [C] hào
Càng gắn [A7] bó với Quảng [Dm] Bình, Thừa Thiên [Gm] Huế
Nhớ những [Dm] ngày hạt muối cũng chia [Gm] đôi
Càng nghĩa [Dm] đậm và [C] càng thắm [F] tình
Bình – Trị - [C] Thiên chắp cánh, vút [F] bay.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com