1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê em (Bhum Adei)

Cuộn trang

[Em] Maira weng palei adei hai sa [G] ai Juai mboh [D] ka thaot blaoh wer xa [Em] ai Dua [D] urang sa pajéh pajieng [C] mai Juai nâh rab-[D] ha ka calah tung ha-[Em] tai [G] Ke ken cek kraong glai [C] min Ken do tian sa [Em] ai, tambruak takai mai ka adei buei hai Mboh mbaok mbluak di jién pa-[G] dai Sa ai taom adei ndom klao cheh [Em] chai [C][Em] [Em] Aia tanâh gur a-[C] dei mdua padeng caik [Em] cang [D] Manyum baik sa [G] ai [Bm] ka mat tung e tian [Em] Yem kai ya mân, ya [C] mân mbluak sa-ra [Em] deng [D] Pieh cang xa [G] ai [Bm] liwik harei rup liwang Mbeng [Em] baik. mbeng bail ka hu yawa [C] prân Pieh harei hadei ngap jalan tagok [Em] trum Cual play tik abei bhong baoh ri [D] mbung Mayah xa ai [Bm] takrâ adei tuk ka sa ai [Em] mbeng Uai wer palei adei wey xa [G] ai Juai mboh [D] tak wer ka thaot rah [C] mai Thak [D] ka thaot jién pa [Em] mai Min yut [D] chok adei khik klaoh ha-[Em] tai [G] Jui mboh adei ram-[Bm] bah Sa [Em] ai, blek mbaok sa gah Bis sa lo tian adei daok tawakm cham bini taom cak chok [G] talah Due urang drei kajap karo suan [Em] atah [Em] Nước cát bồi em [C] luôn cất dành đợi [Em] anh [D] Trái dưa [G] ngọt [Bm] cho mát lòng anh yêu [Em] Mái tranh nghèo đêm [C] đêm bóng ai quạnh [Em] hiu [D] Ánh trăng [G] rằm nghiêng [Bm] soi tóc em buông xõa Hỡi [C] anh thấu chăng duyên tình ngày [G] xưa Đón anh [Bm] về giữ vẹn câu [Em] thề Được mùa dưa khoai trái [G] chín Miếng cao [Bm] trầu đẹp tình đôi [Em] ta Quê [Em] em nơi miền cát [G] trắng Bao mái [D] tranh tiếng gà đìu [Em] hiu Gió [D] trăng bốn mùa chờ [C] mong Nhớ thương [D] ai khoắc khoải trong [G] lòng Bao tháng ngày xa vắng [Em] anh nhớ về quê em Khắc ghi sâu bóng hình anh yêu Đến bên em tâm tình hàn [G] thuyên Mối tơ duyên xin đừng nhạt [Em] phai [Em] Ia Tanưh ghun, a-[C] dei dwa ppadơng cek [Em] cang [D] Munhum bek xa [G] ai [Bm] la maat tung e tian [Em] Tơm kai ya mưnya, ya [C] mưya bblwak xa ra dang [D] Piêh cang xa [G] ai liw [Bm] wiik ha rei ruup rawang Bbơng [C] bek bbơng bek ka hu jawa [G] prưn Piêh harei trak [Bm] ngak jalaan tagôh [Em] trun Cwah play tik habei bhông boh ra [D] bbung Muyah ai tak-[Bm] ru adei uk ka ra ai [Em] bbơng Được mùa dưa khoai trái [G] chín Miếng cao [Bm] trầu đẹp tình đôi [Em] ta Habei bhông boh ra [G] bbung Muyah ai tak-[Bm] ru adei uk ka xa ai [Em] bbơng Được mùa dưa khoai trái [G] chín Miếng cao [Bm] trầu đẹp tình đôi [Em] ta

Video hướng dẫn