1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê em miền trung du

Cuộn trang

Quê [C] em miền trung du đồng suối lúa xanh [Am] rờn Giặc tràn lên thôn [F] xóm dâu bờ xanh [Dm] thắm Nong [G] tằm chín lứa [C] tơ không [G7] tay người chăm [C] bón Quê [C] em đồng hoang vu chiều nay vắng bóng [Am] cờ Giặc tràn lên đốt [F] phá anh về thôn [Dm] cũ Đi diệt [G] thù giữ [C] quê lòng [G7] dân đón anh [C] về Từ [G] mờ sớm tinh [C] mơ, anh [G] đi theo bóng [Am] cờ Giữ [F] vững đồng quê [G] ta đây bao người mong [Am] ngóng Quân [G] ta đã về quân [G7] ta đã [C] về! Bao hờn căm [F] trên nòng súng, [G] đầu lưỡi lê [C] đi Chiếm [Am] lại đồng [F] quê [G] ta, [Dm] bao lòng dân [F] đang chờ mong [G] Quân kéo về [C] phá tan giặc gìn [G7] giữ xóm [C] quê

Video hướng dẫn