1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê hương gọi mời

Cuộn trang

Anh có [Em] thấy hướng về nam mây mù che phủ Trong giấc [Am] ngủ vẫn triền miên lay ta mê [G] mãi bốn mùa [B7] Nghe trong tim biển đông sóng [Em] vỗ Nơi chân [Am] mây đồng xanh lúa [Em] mạ [A7] Những hàng [D] dừa những hàng [B7] cau gợi ước mơ xưa Anh có [Em] biết những đàn chim bay về đất tổ Băng bốn [Am] biển vượt trùng khơi xin cho ta [G] gởi mây mờ [B7] Mang bao nhiêu tình thương chan [Em] chứa Cho quê [Am] hương Việt Nam bất [Em] diệt [A7] Đến bao [D] người vẫn còn [B7] nuôi tình từ quê [Em] hương Ta nghe [G] tiếng chim rừng kêu vang Là con chim [Am] quốc hay lòng ta than Mà đắng [D] cay chim có [G] bầy cây có [Em] cội Ta chẳng [D] lẽ [B7] không nguồn sao [Em] anh [D] Ta nghe [G] sống vỗ bờ mênh mang Là con sóng [Am] vỗ hay lòng ta mong Từ suối [D] con xuôi theo [G] dòng ra tnước [Em] rộng Ta chẳng [D] lẽ [B7] suốt đời lưu [Em] vong Anh sẽ [Em] thấy gió mùa lên mây mù bay toả Bao thống [Am] khổ sẽ vụt tan ta ra cơn [G] ngủ mơ hồ [B7] Qua đêm đen triền miên tăm [Em] tối Ôi quê [Am] hương ngàn năm sáng [Em] ngời [A7] Tiếng gọi [D] mời vẫn ngày [B7] đêm gọi lũ con xa Anh sẽ [Em] biết đến niềm vui ta về đất tổ Theo gió [Am] thổi cởi ngàn mây qua bao ngăn [G] trở muôn trùng [B7] Ta đưa nhau về quê hương [Em] cũ Con sông [Am] xanh cầu xưa vẫn [Em] còn [A7] Bức gông [D] xiềng xoá hờn [B7] căm dựng tình quê [Em] hương

Video hướng dẫn