1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê hương nhớ mãi

Cuộn trang

Nửa [D] đời, biền [Bm] biệt xa [D] quê Nay [F#m] thơ dẫn [D] lối chứ tôi [Bm] về, tôi vế làng [Em] tôi Ao [Em] tù, ngõ [Bm] nhỏ đâu [D]rồi Rặng [A] tre xanh [A7] với mảnh [A] trời, mảnh trời vẫn [D] xanh Nơi [D] nào, em đứng đợi anh Đêm trăng hò [A] hẹn đã thành của [D] riêng Mái [Bm] trường một thuở thiêng [Em] liêng Phượng hồng cháy [A7] đỏ cả miền tuổi [D] thơ Dòng [D] sông, [A] thắm giữa đôi [D] bờ Lúa [Em] xanh mà nuôi [A] những ước mơ, ước mơ ngọt [D] ngào Quê [D] hương, tình [Em] nghĩa dạt [A7] dào [G] Nâng bao đôi cánh chim vào trời [D] xa Chẳng [Bm] là trời đất bao [Em] la [A7] Chỉ ao rau [G] muống cũng là quê [D] hương.

Video hướng dẫn