1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê hương Thượng Đế

Lm. Thành Tâm - Lời: Lm. Sỹ Tín & Lm. Vũ Khởi Phụng
Nguồn: thanhcavietnam.net