Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê hương tuổi thơ tôi

Cuộn trang

Tôi yêu quê [C] tôi xanh xanh lũy [Em] tre Quê hương tuổi [Am] thơ đi qua đời [C] tôi Đường làng quanh [F] co sông Thu êm [Dm] đềm Thả diều đá [G7] bóng nắng cháy giũa [C] đồng Biển trời mênh mông tôi bơi ngày [Em] ấy Tiếng tu hú [Dm] gọi thấy nhớ biết [G7] bao. Tôi xa quê [C] hương bao năm tháng [Em] qua Nhưng trong trái [Am] tim không bao giờ [C] xa Lời mẹ ru [F] con hiu hiu trưa [Dm] hè Mùa lụt nước [G7] lũ bắt cá giũa [C] đường Kỷ niệm yêu [C] thương cho tôi ngày [Em] ấy Biết đâu tìm [Dm] lại biết [G7] đâu mà [C] tìm. Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ Cho tôi tìm [Dm] lại cho [F] tôi một [G] ngày Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể năm [C] nào. * Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể ngày [C] xưa. Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu rồi Ngày ấy đâu [F] rồi ngày [G7] ấy đâu [C] rồi