highlight chords
Tôi yêu quê [C] tôi xanh xanh lũy [Em] tre 
Quê hương tuổi [Am] thơ đi qua đời [C] tôi 
Đường làng quanh [F] co sông Thu êm [Dm] đềm 
Thả diều đá [G7] bóng nắng cháy giũa [C] đồng 
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày [Em] ấy 
Tiếng tu hú [Dm] gọi thấy nhớ biết [G7] bao.
Tôi xa quê [C] hương bao năm tháng [Em] qua
Nhưng trong trái [Am] tim không bao giờ [C] xa 
Lời mẹ ru [F] con hiu hiu trưa [Dm] hè 
Mùa lụt nước [G7] lũ bắt cá giũa [C] đường 
Kỷ niệm yêu [C] thương cho tôi ngày [Em] ấy
Biết đâu tìm [Dm] lại biết [G7] đâu mà [C] tìm.
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi
Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ 
Cho tôi tìm [Dm] lại cho [F] tôi một [G] ngày 
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi
Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ 
Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể năm [C] nào.
* Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể ngày [C] xưa.
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu rồi
Ngày ấy đâu [F] rồi ngày [G7] ấy đâu [C] rồi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê hương tuổi thơ tôi

Từ Huy
Tôi yêu quê [C] tôi xanh xanh lũy [Em] tre 
Quê hương tuổi [Am] thơ đi qua đời [C] tôi 
Đường làng quanh [F] co sông Thu êm [Dm] đềm 
Thả diều đá [G7] bóng nắng cháy giũa [C] đồng 
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày [Em] ấy 
Tiếng tu hú [Dm] gọi thấy nhớ biết [G7] bao.
Tôi xa quê [C] hương bao năm tháng [Em] qua
Nhưng trong trái [Am] tim không bao giờ [C] xa 
Lời mẹ ru [F] con hiu hiu trưa [Dm] hè 
Mùa lụt nước [G7] lũ bắt cá giũa [C] đường 
Kỷ niệm yêu [C] thương cho tôi ngày [Em] ấy
Biết đâu tìm [Dm] lại biết [G7] đâu mà [C] tìm.
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi
Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ 
Cho tôi tìm [Dm] lại cho [F] tôi một [G] ngày 
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu [Am] rồi
Cho tôi tìm [F] lại một ngày ấu [Em] thơ 
Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể năm [C] nào.
* Những câu chuyện [Dm] cổ mẹ [G7] kể ngày [C] xưa.
Ngày ấy đâu [C] rồi ngày ấy đâu rồi
Ngày ấy đâu [F] rồi ngày [G7] ấy đâu [C] rồi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com