1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Quê hương

thơ Đỗ Trung Quân - nhạc Giáp Văn Thạch (Trịnh Hồng Điền soạn cho guitar)

Nguồn: saigonocean.com