1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê hương

thơ Đỗ Trung Quân - nhạc Giáp Văn Thạch (Trịnh Hồng Điền soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com