1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quế Sơn đất mẹ ân tình

Cuộn trang

Quế Sơn quê [D] mình ruộng kề chân núi Lý Ly sông [Bm] đầy tình em bắc [Em] qua Đèo Le đêm [G] trăng vọng lời mẹ [Em] hát câu hát ngàn [A7] năm mãi ru lòng [D] tôi Ngàn năm khắc [Em] sâu tình đất tình [D] người Hòn Tàu thác [Em] Reo chùm sim chín [A] mọng Đồng lúa Quế [G] Xuân con đò Trung [Em] Phước bao nước mắt mồ [A7] hôi thấm trên đất [D] này. Hò ơ hò ơ ớ [Em] ơ bấy lâu cách xa để lòng mong [Bm] nhớ Biết mấy yêu [A7] thương hôm nay trở [D] về Nghe xôn [G] xao dòng sông câu [Em] hát lay động tâm [A] hồn ánh trăng làng [Em] quê Đất mẹ ân [A7] tình Quế Sơn của [D] tôi. Đất xưa chiến [D] trường đạn bom cày xới máu xương đêm [Bm] ngày chồng lên máu [Em] xương Còn đây câu [G] ca một thời chiến [Em] đấu sớm nắng chiều [A7] mưa dễ chi mờ [D] phai Hòn Chiên Cấm [Em] Dơi còn mãi ngàn [D] đời sử vàng chiến [Em] công làng quê đánh [A] giặc Một tấc không [G] đi lời thề son [Em] sắc nhớ nhắc đời [A7] sau chớ quên đất [D] này. Hò ơ hò ơ ớ [Em] ơ bấy lâu cách xa để lòng mong [Bm] nhớ Biết mấy yêu [A7] thương hôm nay trở [D] về Nghe xôn [G] xao dòng sông câu [Em] hát lay động tâm [A] hồn ánh trăng làng [Em] quê Đất mẹ ân [A7] tình Quế Sơn của [D] tôi.

Video hướng dẫn