1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê Tôi - Thùy Chi

Cuộn trang

[E]Quê tôi sớm tinh [A]mơ tiếng gà gọi [B]cha vác cuốc ra [C#m]đồng[Bm] [Em]Ai đem nắng đong [G]đầy tới vai, [Am]cháy những giọt mồ [D]hôi. [G]Quê tôi có cánh [Am]diều vi vu, [B]xa sau lũy tre [Em]làng [C]Trưa trưa dưới mái [G]đình rêu phong, [Am]là bóng mát ngày [D]thơ. [G]Quê tôi có cánh [Am]đồng bao la, [B]thắm hương lúa lên [Em]đồng [C]Liêu xiêu mái tranh [G]nghèo đơn sơ, [Am]trở về nhé tuổi [D]thơ [B]tôi. [E]Quê tôi sớm tinh [A]mơ tiếng gà gọi [B]cha vác cuốc ra [C#m]đồng[Bm] [Em]Ai đem nắng đong [G]đầy tới vai, [Am]cháy những giọt mồ [D]hôi. [G]Quê tôi với con [Am]người chân phương, [B]ai xa níu chân [Em]về [C]Quê hương bước ra [G]từ câu thơ, [Am]đẹp như [D]lời mẹ [G]ru. Quê tôi có cánh diều vi vu, xa sau lũy tre làng Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ. Quê tôi với cánh đồng bao la, thắm hương lúa lên đồng Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ tôi Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân về Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru. Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân về Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru. Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru.

Video hướng dẫn