1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quên cả lối về

Cuộn trang

Cuộc [Am] đời là một giấc mơ Mà lòng [E7] người thường nhiều mơ [Am] ước Vì [Am] đời đẹp muôn đoá hoa Êm [G] đềm theo tiếng em [C] ca hoà [E7] với cung [Am] đàn Dù mau [F] phai, dù chóng [Am] tàn Tôi vẫn yêu [G] thương [E7] suốt [Am] đời. Tôi yêu [E] em, tôi yêu [Am] em như hình yêu [E] bóng Em nhìn tôi, em nhìn [E7] tôi đắm đuối say [Am] mê Tôi yêu [G] em, tôi yêu [F] em quên bóng tối sương [C] mù Chỉ vì yêu [E] em, chỉ vì yêu [E7] em quên cả lối [Am] về.

Video hướng dẫn