1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quên cây cầu dừa

Cuộn trang

1. Em sao [G] quên cây cầu dừa tuổi thơ ấu nô đùa Em sao [D] quên cây cầu dừa từng sương [G] gió quanh mùa Cầu dừa hừng đông mưa trơn anh đưa, cầu dừa hoàng [Am] hôn rong chơi em đưa Thân ai [C] thừa sao dối [G] lừa chim sáo [D7] bay nỡ quên cây cầu [G] dừa 2. Em sao [G] quên cây cầu dừa rằm trong ánh trăng thề Em sao [D] quên cây cầu dừa đường khuya [G] có nhau về Cầu dừa nằm im cho em qua đê, cầu dừa lặng [Am] thinh thương ai chân quê Câu ước [C] thề thôi não [G] nề chim sáo [D7] bay nỡ quên cây cầu [G] dừa. ĐK: À à ơi á [G] ơi. [D7] À à ơi á [G] ơi Cầu [Am] dừa dãi nắng dầm mưa để anh di [C] sớm về trưa một [D7] mình À à ơi á [G] ơi. [D7] À à ơi á [G] ơi Một [Am] mình tội lắm ai ơi mặc anh [C] thui thủi với cây cầu [D7] dừa 3. Em sao [G] quên cây cầu dừa tuổi hoa bướm ban đầu Em sao [D] quên cây cầu dừa dòng kinh [G] nhỏ xanh màu Cầu dừa dìu chân em đi đêm thâu, cầu dừa chờ [Am] anh tim yêu in sâu Nay bóng [C] cầu giăng mắt [G] sầu chim sáo [D7] bay nỡ quên cây cầu [G] dừa

Video hướng dẫn