1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quên nhau quên chẳng đành

Cuộn trang

Đời [Am] bé và đời [Dm] anh hai [Am] đường thẳng song [F] hành Kiếp [G] này làm sao [C] gặp? Quên [E7] nhau, quên chẳng [Am] đành Kiếp [G] này làm sao [C] gặp? Quên [E7] nhau, quên chẳng [Am] đành Đời [Dm] bé như cánh [G] hoa mùa [F] xuân phơi phới [C] hương Đời [Dm] anh như lá khô mùa [F] thu rơi rớt [B7] bay bên [E7] đường [A7] Đời [Dm] bé như cánh [G] chim mãi [F] rong chơi đó [C] đây Đời [Dm] anh như bóng cây già [F] nuạ vẫn đứng [B7] trông ngày [E7] tháng [Dm] Thôi xin giã từ [Am] em em hãy về [E7] đi mình anh lặng lẽ [Dm] Thôi xin giã từ [Am] em xin giã từ [E7] em kiếp này đành [Am] thôi Đời [Am] bé và đời [Dm] anh hai [Am] đường thẳng song [F] hành Kiếp [G] này làm sao [C] gặp? Quên [E7] nhau, quên chẳng [Am] đành Kiếp [G] này làm sao [C] gặp? Quên [E7] nhau, quên chẳng [Am] đành

Video hướng dẫn