highlight chords
Even [A]in my [D]heart [G]I feel [D]you're not being true to me
deep [A]wi [D]thin my [G]s oul I see [D], nothing's like it used to be
Sometime's [A]I wish [D]I could turn back time
[G]Im [D]possible as it may seem
but I wish [A]I could
so [D]bad [G], baby
CHORUS:
Quit [A]playing with my heart ( quit palying games with my heart...)
with [D]my heart ( before you tear as apart )
with my [G]heart ( quit playing games with my heart...)
with my [A]heart
Is should have [A]knowm from the start....
( you just continue this one till the bridge )
[Bm]Baby, [G]baby, [D]the [Bm]love that we had was so strong
can't [G]keep on [D]hang ing on forever
oh [Bm]baby [G]baby [D], this is not right
let's [G]stop [D]this tonight
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quit Playing Games

Max Martin
Even [A]in my [D]heart [G]I feel [D]you're not being true to me
deep [A]wi [D]thin my [G]s oul I see [D], nothing's like it used to be
Sometime's [A]I wish [D]I could turn back time
[G]Im [D]possible as it may seem
but I wish [A]I could
so [D]bad [G], baby
CHORUS:
Quit [A]playing with my heart ( quit palying games with my heart...)
with [D]my heart ( before you tear as apart )
with my [G]heart ( quit playing games with my heart...)
with my [A]heart
Is should have [A]knowm from the start....
( you just continue this one till the bridge )
[Bm]Baby, [G]baby, [D]the [Bm]love that we had was so strong
can't [G]keep on [D]hang ing on forever
oh [Bm]baby [G]baby [D], this is not right
let's [G]stop [D]this tonight

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com