highlight chords
Siempre que te pre[Dm]gunto
Que [Gm]cuando como y [Dm]donde
Tu [Gm]siempre me res[Dm]pondes
Qui[Bb]zas, qui[A7]zas, qui[Dm]zas
Y asi pasan los [Dm]dias
Y [Gm]yo desespe[Dm]rando
Y [Gm]tu, tu contes[Dm]tando
Qui[Bb]zas, qui[A7]zas, qui[Dm]zas
Estas perdiendo el [A]tiempo
Pensando, pen[D]sando
Por lo que mas tu [A]quieras
Hasta [A]cuando, hasta [D]cuando
Y asi pasan los [Dm]dias
Y [Gm]yo desespe[Dm]rando
Y [Gm]tu, tu contes[Dm]tando
Qui[Bb]zas, qui[A7]zas, qui[Dm]zas
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quizas Quizas Quizas

Osvaldo Farres
Siempre que te pre[Dm]gunto
Que [Gm]cuando como y [Dm]donde
Tu [Gm]siempre me res[Dm]pondes
Qui[Bb]zas, qui[A7]zas, qui[Dm]zas
Y asi pasan los [Dm]dias
Y [Gm]yo desespe[Dm]rando
Y [Gm]tu, tu contes[Dm]tando
Qui[Bb]zas, qui[A7]zas, qui[Dm]zas
Estas perdiendo el [A]tiempo
Pensando, pen[D]sando
Por lo que mas tu [A]quieras
Hasta [A]cuando, hasta [D]cuando
Y asi pasan los [Dm]dias
Y [Gm]yo desespe[Dm]rando
Y [Gm]tu, tu contes[Dm]tando
Qui[Bb]zas, qui[A7]zas, qui[Dm]zas

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com