1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ra giêng anh cưới em

Cuộn trang

Ngộ kỳ [Am] thời con kiến mới leo [D] dây Nam mô di bố [Am] phù Hữu [C] duyên mà thiên lý [Am] ngộ Nam mô di bố phù Gặp mặt nhau [F] đây chốn [C] này hò hẹn thuỷ [Am] chung sắc son Nam [D] mô di bố pha Ngộ kỳ [Am] thời bến nước với cây [D] đa Em ơi anh vẫn [Am] chờ Hữu [C] duyên mà thiên lý [Am] ngộ Như đôi chim sổ lồng Ruộng xạ anh [F] gieo chín [C] vàng bìm bịp nó [Am] kêu nước lên Ra [D] giêng anh cưới em Mẹ về [Am] nhà đang réo các con [D] thơ Khoan khoan con sẽ [Am] về Ðể [C] mai mình gieo đám [Am] mạ Nam mô di bố phù Gặp mặt nhau [F] đây chốn [C] này mà sợi chỉ [Am] tơ nó giăng Ta [D] yêu nhau thiết tha Mạ ngoài [Am] đồng em cấy lúa ba [D] trăng Em ơi anh vẫn [Am] chờ Ðể [C] em về thưa với [Am] mẹ Khi ra giêng tính liền Hẹn đợi năm [F] sau cánh [C] đồng mình gặt hái [Am] xong thảnh thơi Ra [D] giêng anh cưới em.

Video hướng dẫn