1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ra khơi

Cuộn trang

[Em] Gió lên rồi căng buồm cho khoái Gác chèo [Bm] lên ta nướng ngô [Em] khoai Gió lên rồi căng buồm theo gió Kéo chài [Bm] cho tôm cá vô [Em] khoang. [Em] Cánh tay này sức dài vóc lớn Chí làm [Bm] trai vươn gió ra [Em] khơi Dẫu xa bờ không sợ lòng sóng lớn Vững bàn [Bm] tay sương gió khơi [Em] xa. [Em][Bm] cho mưa nắng mấy ai khoan hỡi khoan [Em] hò Nhậu [Bm] cho tiêu hết mấy chai khoan hỡi khoan [Em] hò Bỏ [Em] ghe mà nghiêng [Bm] ngả ới ơi là [Em][D] Không ai chống chèo, không ai chống [Bm] chèo [Bm] Ơi ò, ơi hò là hò hò [Em] ơi [D] Không ai chống chèo, không ai chống [Bm] chèo Ơi hò, ơi hò là hò hò [Em] ơi. Dù [Bm] cho mưa nắng mấy ai khoan hỡi khoan [Em] hò Ngại [Bm] chi mưa nắng thấu vai khoan hỡi khoan [Em] hò Chắp tay mà kéo [Bm] lưới ơ là [Em][D] Cho khoang cá đầy, cho tôm cá [Bm] đầy Ơi hò, ơi hò là hò hò [Em] ơi.

Video hướng dẫn