1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ra trường

Cuộn trang

1. Ngày xưa chung [Am] lớp, có cô bạn [Dm] học Dẫu tháng năm [G] qua vẫn không thể [C] quên Lối cũ năm [F] nao dáng cây còn [G] ghi Hai chúng [E7] ta ngày từng chung bước hỡi em. 2. Ngày xưa hai [Am] đứa, sớm hôm học [Dm] kỳ Khốn khó bao [G] nhiêu, có tôi cùng [C] em Cất bước ra [F] trường, đã quên rồi [G] sao Những [E7] gì ta đã trao [Am] nhau. ĐK: [F] Thương sao đôi mắt [G] ấy Chan chứa bao [F] điều không nói nên [C] lời, hỡi người ơi [Dm] Thương đôi cánh tay [E7] gầy Trưa [B7] nào người cùng tôi xây bao mơ [E7] ước. [F] Ngày rời trường thân [G] yêu Em hứa trọn [F] đời sẽ chỉ yêu [C] hoài riêng mình tôi [Dm] Trong sóng gió cuộc [E7] đời Người thường đưa đón, sao nỡ quên [Am] nhau. 3. Giờ đây tôi [Am] bước, bước trên đường [Dm] đời Lòng luôn nhớ [G] đến, chốn xưa tìm [C] nhau Còn em nay [F] đã lãng quên thật [G] rồi Những [E7] gì tha thiết trong [F] đời Hỡi [E7] em, có nhớ chăng [Am] em, [E7] nhớ chăng [Am] em.

Video hướng dẫn