highlight chords
If the [G]Ra in comes [C]th ey run [D]an d hide their [G]hea ds
They [C]mig ht as [D]we ll be [G]de ad
If the Rain [C]c omes
If the [G]Rai n comes
When the sun shines [C]th ey slip [D]into the [G]sha de
And [C]si p their [D]l [G]emonad e
When the [C]s un shines
When the [G]s un shines
[C9]Raaaaaa aain
I don't [G]m ind
[C9]Shiiiiii iine
The [G]weath er's fine
I can show you that when it starts to rain
Everything's the same
I can show you
Raaaaaaaain
I don't mind
Shiiiiiiiiiine
The weather's fine
Can you hear me that when it rains and shines?
It's just a state of mind
Can you hear me?
Raaaaaaaain
I don't mind
Shiiiiiiine
The weather's fine
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rain

The Beatles
If the [G]Ra in comes [C]th ey run [D]an d hide their [G]hea ds
They [C]mig ht as [D]we ll be [G]de ad
If the Rain [C]c omes
If the [G]Rai n comes
When the sun shines [C]th ey slip [D]into the [G]sha de
And [C]si p their [D]l [G]emonad e
When the [C]s un shines
When the [G]s un shines
[C9]Raaaaaa aain
I don't [G]m ind
[C9]Shiiiiii iine
The [G]weath er's fine
I can show you that when it starts to rain
Everything's the same
I can show you
Raaaaaaaain
I don't mind
Shiiiiiiiiiine
The weather's fine
Can you hear me that when it rains and shines?
It's just a state of mind
Can you hear me?
Raaaaaaaain
I don't mind
Shiiiiiiine
The weather's fine

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com