highlight chords
With a [C] simple [Am] smile
A gentle [F] touch
You gave us every- [C] thing
The warmth of your [Am] heart
Re-[F] sounding from with-[C] in
It's so [Am] hard to let go
When you [F] mean the world to [C] me
Yet the twin-[Am] kles in your eyes 
Keep shooting stars across the [Em] skies
I'll [F] miss you, [C] love
And [Am] all your colours 
Keep shining [Em] through the darkest [F] day
You'll never fade a-[C] way, never [G] fade a-[Am] way
[Em] Never fade a-[F] way For-[G] ever [Am] love
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ramelia

Đang cập nhật
With a [C] simple [Am] smile
A gentle [F] touch
You gave us every- [C] thing
The warmth of your [Am] heart
Re-[F] sounding from with-[C] in
It's so [Am] hard to let go
When you [F] mean the world to [C] me
Yet the twin-[Am] kles in your eyes 
Keep shooting stars across the [Em] skies
I'll [F] miss you, [C] love
And [Am] all your colours 
Keep shining [Em] through the darkest [F] day
You'll never fade a-[C] way, never [G] fade a-[Am] way
[Em] Never fade a-[F] way For-[G] ever [Am] love

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com