1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rạng rỡ Việt Nam

Cuộn trang

[C] Đây Việt Nam mến [G] yêu, [Em] rạng ngời ánh bình [Am] minh [F] Bước qua ngàn [C] gian khó, bao [F] ghềnh thác, đem [G] lại hạnh phúc cho muôn [G] nhà [C] Con đường ta đã [G] đi, [Em] rực rỡ ngàn [Am] hoa [F] Viết nên trang sử [C] vàng chói, để ngàn [F] đời tiếng ca mãi [G] rạng rỡ Việt [C] Nam [C] Những con đường vinh [G] quang, ngời [Em] sáng trong ta hy [Am] vọng [F] Bước thăng trầm thời [G] gian, cùng [F] viết nên trang sử [G] mới [C] Nước non này ngàn [G] năm, hùng [Em] thiêng tiếp bước cha [Am] ông [F] Trên con đường đi [G] tới, sáng [F] soi với bao niềm [C] tin [C] Đây oai hùng Thăng [G] Long, hồn [Em] nước linh thiêng bao [Am] đời [F] Đây con Rồng cháu [G] Tiên, một [F] cõi non sông Việt [G] Nam [C] Thênh thang ngàn mùa [G] xuân, cờ [Em] bay trong nắng Ba [Am] Đình [F] Theo chân người đi [G] tới, con [F] đường tương lai sáng [C] ngời [C] Đây Việt Nam mến [G] yêu, [Em] rạng ngời ánh bình [Am] minh [F] Bước qua ngàn [C] gian khó, bao [F] ghềnh thác, đem [G] lại hạnh phúc cho muôn [G] nhà [C] Con đường ta đã [G] đi, [Em] rực rỡ ngàn [Am] hoa [F] Viết nên trang sử [C] vàng chói, để ngàn [F] đời tiếng ca mãi [G] rạng rỡ Việt [C] Nam

Video hướng dẫn