1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Receive The Power - Hãy Lãnh Nhận Thần Lực (Nhạc Chủ Ðề ÐH Giới Trẻ Thế Giới 2008)

Guy Sebastian và Gary Pinto - Lời Việt của Lm. Paul Văn Chi
Nguồn: thanhcavietnam.net