highlight chords
Chord cirle: [Bm][D][A][G]

1. [Bm] Run away-[D] ay with me [A][G]
[Bm] Lost souls in [D] revelry [A][G] 
[Bm] Running wild and [D] running free[A][G]
[Bm] Two kids, [D] you and me [A][G]

Chorus: And I say
[Bm] Hey, hey hey [D] hey 
Living [A] like we're rene-[G] gades
Hey hey [Bm] hey, hey hey [D] hey
Living [A] like we're rene-[G] gades
Rene-[Bm] gades, [D][A][G] rene-[Bm] gades [A][G]

2. [Bm] Long live the [D] pioneers [A][G]
[Bm] Rebels and [D] mutineers [A][G]
[Bm] Go forth and [D] have no fear [A][G]
[Bm] Come close and lend an ear [A][G]

Chorus: And I say
[Bm] Hey, hey hey [D] hey 
Living [A] like we're rene-[G] gades
Hey hey [Bm] hey, hey hey [D] hey
Living [A] like we're rene-[G] gades
Rene-[Bm] gades, [D][A][G] rene-[Bm] gades [A][G]

3. [Bm] All hail the [D] underdogs 
[A] All hail the [G] new kids
[Bm] All hail the [D] outlaws
[A] Spielbergs and [G] Kubricks
[D] make a move
[A] It's our time to [G] make amends
[Bm] It's our time to [D] break the rules
[A] Let's be-[G] gin...

Chorus: And I say
[Bm] Hey, hey hey [D] hey 
Living [A] like we're rene-[G] gades
Hey hey [Bm] hey, hey hey [D] hey
Living [A] like we're rene-[G] gades
Rene-[Bm] gades, [D][A][G] rene-[Bm] gades [A][G]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Renegades

X Ambassadors
Chord cirle: [Bm][D][A][G]

1. [Bm] Run away-[D] ay with me [A][G]
[Bm] Lost souls in [D] revelry [A][G] 
[Bm] Running wild and [D] running free[A][G]
[Bm] Two kids, [D] you and me [A][G]

Chorus: And I say
[Bm] Hey, hey hey [D] hey 
Living [A] like we're rene-[G] gades
Hey hey [Bm] hey, hey hey [D] hey
Living [A] like we're rene-[G] gades
Rene-[Bm] gades, [D][A][G] rene-[Bm] gades [A][G]

2. [Bm] Long live the [D] pioneers [A][G]
[Bm] Rebels and [D] mutineers [A][G]
[Bm] Go forth and [D] have no fear [A][G]
[Bm] Come close and lend an ear [A][G]

Chorus: And I say
[Bm] Hey, hey hey [D] hey 
Living [A] like we're rene-[G] gades
Hey hey [Bm] hey, hey hey [D] hey
Living [A] like we're rene-[G] gades
Rene-[Bm] gades, [D][A][G] rene-[Bm] gades [A][G]

3. [Bm] All hail the [D] underdogs 
[A] All hail the [G] new kids
[Bm] All hail the [D] outlaws
[A] Spielbergs and [G] Kubricks
[D] make a move
[A] It's our time to [G] make amends
[Bm] It's our time to [D] break the rules
[A] Let's be-[G] gin...

Chorus: And I say
[Bm] Hey, hey hey [D] hey 
Living [A] like we're rene-[G] gades
Hey hey [Bm] hey, hey hey [D] hey
Living [A] like we're rene-[G] gades
Rene-[Bm] gades, [D][A][G] rene-[Bm] gades [A][G]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com