1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rét Đầu Mùa

Cuộn trang

Rét đầu |[Dm]mùa, rét khua lúa vàng nở |[Am7]rộ Rét đầu |[Dm]mùa, rét thơm bay mùi cam |[Fmaj7]giấy.[F#m7b5] Đón mùa |[Gm]đông, rét ủ đôi má |[Am7]hồng Đón mùa |[Gm]đông, Tây [Am7]Hồ ủ |[Dm]sương. Rét đầu |mùa, rét khua lúa vàng nở |rộ Rét đầu |mùa, rét thơm bay mùi cam |giấy. Đón mùa |đông, rét ủ đôi má |hồng Đón mùa |đông, Tây Hồ ủ |sương. |[Cm]Đường trắng, con đường về nhà em mờ trắng |[Dm7b5]Quán vắng không anh, |chén trà mặn [G]đặc |[Dm7b5]Tháng mười nắng [Cm]lạnh |[Bb]À hà em, |à hà em, |[Dm7b5]áo ấm khăn bay |[G]Tháng mười nắng [Abmaj7]lạnh |[Dm7b5]Tháng mười nắng [Cm]lạnh.|

Video hướng dẫn