highlight chords
Rét đầu |[Dm]mùa, rét khua lúa vàng nở |[Am7]rộ
Rét đầu |[Dm]mùa, rét thơm bay mùi cam |[Fmaj7]giấy.[F#m7b5]
Đón mùa |[Gm]đông, rét ủ đôi má |[Am7]hồng
Đón mùa |[Gm]đông, Tây [Am7]Hồ ủ |[Dm]sương.
Rét đầu |mùa, rét khua lúa vàng nở |rộ
Rét đầu |mùa, rét thơm bay mùi cam |giấy.
Đón mùa |đông, rét ủ đôi má |hồng
Đón mùa |đông, Tây Hồ ủ |sương.
|[Cm]Đường trắng, con đường về nhà em mờ trắng
|[Dm7b5]Quán vắng không anh, |chén trà mặn [G]đặc
|[Dm7b5]Tháng mười nắng [Cm]lạnh
|[Bb]À hà em, |à hà em, |[Dm7b5]áo ấm khăn bay
|[G]Tháng mười nắng [Abmaj7]lạnh
|[Dm7b5]Tháng mười nắng [Cm]lạnh.|
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rét Đầu Mùa

Lê Minh Sơn
Rét đầu |[Dm]mùa, rét khua lúa vàng nở |[Am7]rộ
Rét đầu |[Dm]mùa, rét thơm bay mùi cam |[Fmaj7]giấy.[F#m7b5]
Đón mùa |[Gm]đông, rét ủ đôi má |[Am7]hồng
Đón mùa |[Gm]đông, Tây [Am7]Hồ ủ |[Dm]sương.
Rét đầu |mùa, rét khua lúa vàng nở |rộ
Rét đầu |mùa, rét thơm bay mùi cam |giấy.
Đón mùa |đông, rét ủ đôi má |hồng
Đón mùa |đông, Tây Hồ ủ |sương.
|[Cm]Đường trắng, con đường về nhà em mờ trắng
|[Dm7b5]Quán vắng không anh, |chén trà mặn [G]đặc
|[Dm7b5]Tháng mười nắng [Cm]lạnh
|[Bb]À hà em, |à hà em, |[Dm7b5]áo ấm khăn bay
|[G]Tháng mười nắng [Abmaj7]lạnh
|[Dm7b5]Tháng mười nắng [Cm]lạnh.|

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com