1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rêu phong

Cuộn trang

[C] Hát [G] lên hỡi [F] con tim khốn [C] khó Cúi xuống để [G] thấy nhau đã [F] rêu phong bấy [C] lâu Hát [G] lên hỡi [F] tương lai yếu [C] đuối Cúi xuống để [G] thấy nhau đá [F] rêu phong bấy [C] lâu Trời đầy những mây [Am] xám Bước [G] chân về con phố [Am] quen Bỗng [G] nghe lòng bao nỗi sầu Ôi thời gian đã rêu phong [Am] ai Ôi thời [G] gian đã rêu phong [Am] ai [Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2 [Am] Đừng đừng nói em nhé Để [G] ta còn vơi chút [Am] buồn Dắt [G] tay về con phố này Em còn không những ngây thơ [Am] xưa Em còn [G] không những ngây thơ [Am] xưa [Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2 [C] Hát [G] lên hỡi [F] con tim khốn [C] khó Cúi xuống để [G] thấy nhau đã [F] rêu phong bấy [C] lâu Hát [G] lên hỡi [F] tương lai yếu [C] đuối Cúi xuống để [G] thấy nhau đá [F] rêu phong bấy [C] lâu [Am] Đời con lắm ma quái Khiến [G] bao người quên lối [Am] về Bỗng [G] nghe đời ngun ngút sầu Em làm quen dối gian yêu [Am] ma Em làm [G] quen dối gian yêu [Am] ma [Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2 [Am] Ngày còn lắm giông tố Khóc [G] ai mùa thu héo [Am] tàn Khóc [G] ai đã quen cúi đầu Em ngày mai biết sẽ ra [Am] sao Em ngày [G] mai biết sẽ ra [Am] sao [Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2

Video hướng dẫn