highlight chords
[C] Hát [G] lên hỡi [F] con tim khốn [C] khó
Cúi xuống để [G] thấy nhau đã [F] rêu phong bấy [C] lâu
Hát [G] lên hỡi [F] tương lai yếu [C] đuối
Cúi xuống để [G] thấy nhau đá [F] rêu phong bấy [C] lâu
Trời đầy những mây [Am] xám
Bước [G] chân về con phố [Am] quen
Bỗng [G] nghe lòng bao nỗi sầu
Ôi thời gian đã rêu phong [Am] ai
Ôi thời [G] gian đã rêu phong [Am] ai
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2
[Am] Đừng đừng nói em nhé
Để [G] ta còn vơi chút [Am] buồn
Dắt [G] tay về con phố này
Em còn không những ngây thơ [Am] xưa 
Em còn [G] không những ngây thơ [Am] xưa 
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2
[C] Hát [G] lên hỡi [F] con tim khốn [C] khó
Cúi xuống để [G] thấy nhau đã [F] rêu phong bấy [C] lâu
Hát [G] lên hỡi [F] tương lai yếu [C] đuối
Cúi xuống để [G] thấy nhau đá [F] rêu phong bấy [C] lâu
[Am] Đời con lắm ma quái
Khiến [G] bao người quên lối [Am] về
Bỗng [G] nghe đời ngun ngút sầu
Em làm quen dối gian yêu [Am] ma
Em làm [G] quen dối gian yêu [Am] ma
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2
[Am] Ngày còn lắm giông tố
Khóc [G] ai mùa thu héo [Am] tàn
Khóc [G] ai đã quen cúi đầu
Em ngày mai biết sẽ ra [Am] sao
Em ngày [G] mai biết sẽ ra [Am] sao
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rêu phong

Tuấn Khanh
[C] Hát [G] lên hỡi [F] con tim khốn [C] khó
Cúi xuống để [G] thấy nhau đã [F] rêu phong bấy [C] lâu
Hát [G] lên hỡi [F] tương lai yếu [C] đuối
Cúi xuống để [G] thấy nhau đá [F] rêu phong bấy [C] lâu
Trời đầy những mây [Am] xám
Bước [G] chân về con phố [Am] quen
Bỗng [G] nghe lòng bao nỗi sầu
Ôi thời gian đã rêu phong [Am] ai
Ôi thời [G] gian đã rêu phong [Am] ai
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2
[Am] Đừng đừng nói em nhé
Để [G] ta còn vơi chút [Am] buồn
Dắt [G] tay về con phố này
Em còn không những ngây thơ [Am] xưa 
Em còn [G] không những ngây thơ [Am] xưa 
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2
[C] Hát [G] lên hỡi [F] con tim khốn [C] khó
Cúi xuống để [G] thấy nhau đã [F] rêu phong bấy [C] lâu
Hát [G] lên hỡi [F] tương lai yếu [C] đuối
Cúi xuống để [G] thấy nhau đá [F] rêu phong bấy [C] lâu
[Am] Đời con lắm ma quái
Khiến [G] bao người quên lối [Am] về
Bỗng [G] nghe đời ngun ngút sầu
Em làm quen dối gian yêu [Am] ma
Em làm [G] quen dối gian yêu [Am] ma
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2
[Am] Ngày còn lắm giông tố
Khóc [G] ai mùa thu héo [Am] tàn
Khóc [G] ai đã quen cúi đầu
Em ngày mai biết sẽ ra [Am] sao
Em ngày [G] mai biết sẽ ra [Am] sao
[Dm] Oh hoh [F] oh oh [Am] oh X 2

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com