highlight chords
[C]Yo u say you want a revolution, well,
You [F]know We all want to change [C]the world
You tell me that its evolution [F]well you know
We all want to change the [G7]world
B [Dm]ut When you talk about [G6]des truction
Don [Dm]'t you know that you [Bb]ca n [C]coun t [A]me ou t
[G11]D on't you know its [C]gon na be
[F6]Alr [C]igh t
[F6]Alr [C]igh t
[F6]Al [C]righ t
(F6 G11 C G11 C)
that's pretty much it.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Revolution

The Beatles
[C]Yo u say you want a revolution, well,
You [F]know We all want to change [C]the world
You tell me that its evolution [F]well you know
We all want to change the [G7]world
B [Dm]ut When you talk about [G6]des truction
Don [Dm]'t you know that you [Bb]ca n [C]coun t [A]me ou t
[G11]D on't you know its [C]gon na be
[F6]Alr [C]igh t
[F6]Alr [C]igh t
[F6]Al [C]righ t
(F6 G11 C G11 C)
that's pretty much it.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com