1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Riêng Một Góc Trời

Ngô Thuỵ Miên
Riêng Một Góc Trời
Nguồn: cungchoinhac.com