highlight chords
All you have to [E]d o is call my [D]na me
No matter how [E]cl ose or far [D]aw ay
Ask me once [E]a nd I\'ll come, [D]I\'ll come running
And when I [A]c an\'t be with you dream me [D]n ear
Keep me in [A]y our [D]heart, and I\'ll appear
All you have to [E]d o is turn around
Close your eyes, look inside
[D]I\' m right here
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Right Here

Hannah Montana
All you have to [E]d o is call my [D]na me
No matter how [E]cl ose or far [D]aw ay
Ask me once [E]a nd I\'ll come, [D]I\'ll come running
And when I [A]c an\'t be with you dream me [D]n ear
Keep me in [A]y our [D]heart, and I\'ll appear
All you have to [E]d o is turn around
Close your eyes, look inside
[D]I\' m right here

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com