highlight chords
[C] Um uhm….. uhm uhm [G] …. Uh huh [C] huh
By the rivers of [C] Babylon there we sat down 
Yeah we [G] wept when we remember [C] Zion 
By the rivers of [C] Babylon there we sat down 
Yeah we [G] wept when we remember [C] Zion 
When the wicked [C] carried us away in captivity re- [F] quired from us a [C] song 
Now how shall we sing the [Am] Lord's song in a [G] strange [C] land 
When the wicked [C] carried us away in captivity re- [F] quired from us a [C] song 
Now how shall we sing the [Am] Lord's song in a [G] strange [C] land 
Yeah yeah yeah yeah yeah 
Let the [C] words of our [G] mouths and the medi- [C] tations of our [G] hearts 
Be ac- [C] ceptable in thy [G] sight here to- [C] night 
Let the [C] words of our [G] mouths and the medi- [C] tations of our [G] hearts 
Be ac- [C] ceptable in thy [G] sight here to- [C] night 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

River song of Babylon

Melodians
[C] Um uhm….. uhm uhm [G] …. Uh huh [C] huh
By the rivers of [C] Babylon there we sat down 
Yeah we [G] wept when we remember [C] Zion 
By the rivers of [C] Babylon there we sat down 
Yeah we [G] wept when we remember [C] Zion 
When the wicked [C] carried us away in captivity re- [F] quired from us a [C] song 
Now how shall we sing the [Am] Lord's song in a [G] strange [C] land 
When the wicked [C] carried us away in captivity re- [F] quired from us a [C] song 
Now how shall we sing the [Am] Lord's song in a [G] strange [C] land 
Yeah yeah yeah yeah yeah 
Let the [C] words of our [G] mouths and the medi- [C] tations of our [G] hearts 
Be ac- [C] ceptable in thy [G] sight here to- [C] night 
Let the [C] words of our [G] mouths and the medi- [C] tations of our [G] hearts 
Be ac- [C] ceptable in thy [G] sight here to- [C] night 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com