highlight chords
1. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già
Không thể [C] nào níu lại [E7] nữa
Ngày [G] xưa như mới hôm [F] qua
Một cánh [E7] hoa trong cơn phong [Am] ba
Thời [Am] gian tựa cánh chim bay
Tiếng cầu [Dm] kinh đời đời vẫn [E7] vậy
Từ nghìn [Dm] trùng ta gặp nhau [C] đây
Rồi thiên [E7] thu mãi mãi xum [Am] vầy.
2. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già
Thân thể [C] này sẽ tàn [E7] úa
Được [G] thua thì cũng thế [F] thôi
Một tiếng [E7] yêu xin trao cho [Am] nhau.
Còn [Am] dăm ngày nữa vui chơi
Hãy nhìm [Dm] xem vẻ đẹp cõi [E7] đời
Được làm [Dm] người ôi diệu kỳ [C] thay
Tạ ơn [E7] trên cho sống chốn [Am] này.
3. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già
Nhưng đời [C] người không thể [E7] hết
Hồn [G] ta là đốm tinh [F] hoa
Về viễn [E7] phương bay xa, bay [Am] xa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi cũng già

Vũ Thành An
1. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già
Không thể [C] nào níu lại [E7] nữa
Ngày [G] xưa như mới hôm [F] qua
Một cánh [E7] hoa trong cơn phong [Am] ba
Thời [Am] gian tựa cánh chim bay
Tiếng cầu [Dm] kinh đời đời vẫn [E7] vậy
Từ nghìn [Dm] trùng ta gặp nhau [C] đây
Rồi thiên [E7] thu mãi mãi xum [Am] vầy.
2. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già
Thân thể [C] này sẽ tàn [E7] úa
Được [G] thua thì cũng thế [F] thôi
Một tiếng [E7] yêu xin trao cho [Am] nhau.
Còn [Am] dăm ngày nữa vui chơi
Hãy nhìm [Dm] xem vẻ đẹp cõi [E7] đời
Được làm [Dm] người ôi diệu kỳ [C] thay
Tạ ơn [E7] trên cho sống chốn [Am] này.
3. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già
Nhưng đời [C] người không thể [E7] hết
Hồn [G] ta là đốm tinh [F] hoa
Về viễn [E7] phương bay xa, bay [Am] xa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com