1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi cũng già

Cuộn trang

1. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già Không thể [C] nào níu lại [E7] nữa Ngày [G] xưa như mới hôm [F] qua Một cánh [E7] hoa trong cơn phong [Am] ba Thời [Am] gian tựa cánh chim bay Tiếng cầu [Dm] kinh đời đời vẫn [E7] vậy Từ nghìn [Dm] trùng ta gặp nhau [C] đây Rồi thiên [E7] thu mãi mãi xum [Am] vầy. 2. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già Thân thể [C] này sẽ tàn [E7] úa Được [G] thua thì cũng thế [F] thôi Một tiếng [E7] yêu xin trao cho [Am] nhau. Còn [Am] dăm ngày nữa vui chơi Hãy nhìm [Dm] xem vẻ đẹp cõi [E7] đời Được làm [Dm] người ôi diệu kỳ [C] thay Tạ ơn [E7] trên cho sống chốn [Am] này. 3. Ngày [Am] mai rồi mình cũng [Dm] già Nhưng đời [C] người không thể [E7] hết Hồn [G] ta là đốm tinh [F] hoa Về viễn [E7] phương bay xa, bay [Am] xa.

Video hướng dẫn