highlight chords
Trao [Em] nhau lời tạ từ hôm nay rồi ngày mai xa cách 
[D] Cho nhau những đắng [G] cay của cuộc đời khi tình [B7] mình
Vội tan theo gió [Em] mây 
Anh mang đau [C] thương thui thủi đêm [B7] trường
Còn [Em] em bước qua [Am] cầu xây [Em] cuộc tình duyên [D] mới 
Mắt [G] lệ nhòa ướt [C] mi đau [Em] thương đong thêm [Am] đầy 
Vì [B7] ngày mai cách [Em] biệt nhau
Đêm [Em] nay gió lạnh từng cơn trăng sao biến mất [B7] rồi 
Còn đâu ước với [C] thề thôi đường ai nấy [B7] bước 
Gẫy nhịp cầu tơ [D] duyên kiếp sau hẹn gặp [B7] lại
Anh [Em] về giã biệt người thương 
Đưa em đến bến [B7] lạ tình ta lỡ mất [C] rồi 
Lời thề xưa năm [B7] đó vẫn còn đọng bên [D] tai 
Cho [B7] tình càng chua [Em] cay
Chia [Em] tay rượu nào nồng men say cho lòng thêm chua xót 
[D] Trao nhau những phút [G] giây ngậm ngùi này rồi người [B7] về
Sầu thương với tháng [Em] năm
Tâm tư mênh [C] mang một nỗi u [B7] hoài
Tìm [E] đâu phút ban [Am] đầu khi [Em] mặn nồng hai [D] đứa 
Những [G] chiều về đón [C] đưa hôm [Em] nay xin giã [Am] từ
Trọn [B7] đời xa cách [Em] người ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi ngày mai xa nhau

Thanh Triết
Trao [Em] nhau lời tạ từ hôm nay rồi ngày mai xa cách 
[D] Cho nhau những đắng [G] cay của cuộc đời khi tình [B7] mình
Vội tan theo gió [Em] mây 
Anh mang đau [C] thương thui thủi đêm [B7] trường
Còn [Em] em bước qua [Am] cầu xây [Em] cuộc tình duyên [D] mới 
Mắt [G] lệ nhòa ướt [C] mi đau [Em] thương đong thêm [Am] đầy 
Vì [B7] ngày mai cách [Em] biệt nhau
Đêm [Em] nay gió lạnh từng cơn trăng sao biến mất [B7] rồi 
Còn đâu ước với [C] thề thôi đường ai nấy [B7] bước 
Gẫy nhịp cầu tơ [D] duyên kiếp sau hẹn gặp [B7] lại
Anh [Em] về giã biệt người thương 
Đưa em đến bến [B7] lạ tình ta lỡ mất [C] rồi 
Lời thề xưa năm [B7] đó vẫn còn đọng bên [D] tai 
Cho [B7] tình càng chua [Em] cay
Chia [Em] tay rượu nào nồng men say cho lòng thêm chua xót 
[D] Trao nhau những phút [G] giây ngậm ngùi này rồi người [B7] về
Sầu thương với tháng [Em] năm
Tâm tư mênh [C] mang một nỗi u [B7] hoài
Tìm [E] đâu phút ban [Am] đầu khi [Em] mặn nồng hai [D] đứa 
Những [G] chiều về đón [C] đưa hôm [Em] nay xin giã [Am] từ
Trọn [B7] đời xa cách [Em] người ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com