highlight chords
1. [F] Rồi ngày sẽ trôi [A7] qua
Sao [Dm] ai còn ai còn mang gánh [Bb] nặng
Lê [C] thân buồn trên lối [F] trần 
Sống kiếp đớn đau lầm [C7] than

Rồi ngày sẽ trôi [F] qua 
Ai [Am] ơi ngày mai Chúa [Bb] gọi
Mong [C] ta đừng quên đáp [Gm] lời
Đời sống sẽ được thay [Am] mới.

2. [F] Rồi ngày sẽ trôi [A7] qua 
Bao [Dm] cơ hội không trở [Bb] lại
Trôi [C] đi dần theo tháng [F] ngày
Hối tiếc biết bao giờ [C7] phai

Rồi ngày sẽ trôi [F] qua
Hôm [Am] nay Ngài đang đứng [Bb] đợi
Ai [C] tin nhận con Chúa [Gm] trời
Ngai [C7] ban hạnh phúc muôn [F] đời.

ĐK: [Bb] Giê-xu yêu [C] mến
[F] Đưa tay âu [Am] yếm
[F] Đón [C] ta [Am] trong [Dm] tình [Bb] yêu ấm [Dm] êm
[Bb] Mọi tội được [F] tha 
[Bb] Tại thập tự [C] giá
[Am] Chúa [Dm] xưa [Gm] chuộc ta [C7] đó

3. [F] Dù ngày sẽ trôi [A7] qua 
Mai [Dm] đây sầu đau lấp [Bb] vùi
Thân [C] ta nổi trôi giữa [F] đời 
Giữ vững đức tin người [C7] ơi.

Rồi ngày sẽ trôi [F] qua
Đêm [Am] buông màn đêm khắp [Bb] trời
Ta [C] nương mình trong Chúa [Gm] rồi
Bình [C7] an hạnh phúc muôn [F] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi ngày sẽ trôi qua

Hoàng Trọng , Vĩnh Phúc
1. [F] Rồi ngày sẽ trôi [A7] qua
Sao [Dm] ai còn ai còn mang gánh [Bb] nặng
Lê [C] thân buồn trên lối [F] trần 
Sống kiếp đớn đau lầm [C7] than

Rồi ngày sẽ trôi [F] qua 
Ai [Am] ơi ngày mai Chúa [Bb] gọi
Mong [C] ta đừng quên đáp [Gm] lời
Đời sống sẽ được thay [Am] mới.

2. [F] Rồi ngày sẽ trôi [A7] qua 
Bao [Dm] cơ hội không trở [Bb] lại
Trôi [C] đi dần theo tháng [F] ngày
Hối tiếc biết bao giờ [C7] phai

Rồi ngày sẽ trôi [F] qua
Hôm [Am] nay Ngài đang đứng [Bb] đợi
Ai [C] tin nhận con Chúa [Gm] trời
Ngai [C7] ban hạnh phúc muôn [F] đời.

ĐK: [Bb] Giê-xu yêu [C] mến
[F] Đưa tay âu [Am] yếm
[F] Đón [C] ta [Am] trong [Dm] tình [Bb] yêu ấm [Dm] êm
[Bb] Mọi tội được [F] tha 
[Bb] Tại thập tự [C] giá
[Am] Chúa [Dm] xưa [Gm] chuộc ta [C7] đó

3. [F] Dù ngày sẽ trôi [A7] qua 
Mai [Dm] đây sầu đau lấp [Bb] vùi
Thân [C] ta nổi trôi giữa [F] đời 
Giữ vững đức tin người [C7] ơi.

Rồi ngày sẽ trôi [F] qua
Đêm [Am] buông màn đêm khắp [Bb] trời
Ta [C] nương mình trong Chúa [Gm] rồi
Bình [C7] an hạnh phúc muôn [F] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn