1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi ngày sẽ trôi qua

Cuộn trang

1. [F] Rồi ngày sẽ trôi [A7] qua Sao [Dm] ai còn ai còn mang gánh [Bb] nặng Lê [C] thân buồn trên lối [F] trần Sống kiếp đớn đau lầm [C7] than Rồi ngày sẽ trôi [F] qua Ai [Am] ơi ngày mai Chúa [Bb] gọi Mong [C] ta đừng quên đáp [Gm] lời Đời sống sẽ được thay [Am] mới. 2. [F] Rồi ngày sẽ trôi [A7] qua Bao [Dm] cơ hội không trở [Bb] lại Trôi [C] đi dần theo tháng [F] ngày Hối tiếc biết bao giờ [C7] phai Rồi ngày sẽ trôi [F] qua Hôm [Am] nay Ngài đang đứng [Bb] đợi Ai [C] tin nhận con Chúa [Gm] trời Ngai [C7] ban hạnh phúc muôn [F] đời. ĐK: [Bb] Giê-xu yêu [C] mến [F] Đưa tay âu [Am] yếm [F] Đón [C] ta [Am] trong [Dm] tình [Bb] yêu ấm [Dm] êm [Bb] Mọi tội được [F] tha [Bb] Tại thập tự [C] giá [Am] Chúa [Dm] xưa [Gm] chuộc ta [C7] đó 3. [F] Dù ngày sẽ trôi [A7] qua Mai [Dm] đây sầu đau lấp [Bb] vùi Thân [C] ta nổi trôi giữa [F] đời Giữ vững đức tin người [C7] ơi. Rồi ngày sẽ trôi [F] qua Đêm [Am] buông màn đêm khắp [Bb] trời Ta [C] nương mình trong Chúa [Gm] rồi Bình [C7] an hạnh phúc muôn [F] đời.

Video hướng dẫn