1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi sẽ thấy rồi sẽ có

Cuộn trang

1. Ngày tiếng [Am] súng im ru trong [Em] làng Ngày nắng [D] mới tươi lên ruộng [G] vàng Ngày sẽ [C] tới ngày yên [B7] vui Ngày đất nước bao nhiêu đổi [Em] mới. Rồi sẽ [Am] thấy trâu xanh ra [Em] đồng Đường nắng [D] mới thênh thanh trong [G] lòng Ruộng mới [C] cấy nhà đang [B7] xây Đẹp biết mấy quê ta thật [Em] giàu. ĐK: Rồi sẽ [E] thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam bình [E] minh Rồi sẽ thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam hoà [E] bình. 2. Rồi sẽ [Am] có trăng soi bên [Em] thềm Về với [D] bóng tre xanh êm [G] đềm Và bắp [C] lớn và măng [B7] non Mùa lúa chín nuôi dân cả [Em] nước. Rồi sẽ [Am] có trong tay ruộng [Em] cày Rồi áo [D] mới cơm ăn no [G] đầy Từng chiếc [C] lá từng bông [B7] hoa Cười đón bước chân vui mẹ [Em] già. ĐK: Rồi sẽ [E] thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam bình [E] minh Rồi sẽ thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam hoà [E] bình. 3. Rồi sẽ [Am] có bao nhiêu chợ [Em] làng Và mắt [D] sáng xinh xinh cô [G] hàng Nhiều quán [C] mới đời thêm [B7] tươi Đèn rước sáng qua bao ngõ [Em] tối Mùa nước [Am] rút con sông thật [Em] hiền Bãi cát [D] trắng em thơ thả [G] diều Rồi tắm [C] mát, rồi rong [B7] chơi Và nắng ấm trên môi nụ [Em] cười. ĐK: Rồi sẽ [E] thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam bình [E] minh Rồi sẽ thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam hoà [E] bình. 4. Rồi sẽ [Am] thấy bao nhiêu ngôi [Em] trường Rồi áo [D] mới tung tăng trên [G] đường Đường thống [C] nhất, đường vinh [B7] quang Đường sáng chói trong trang sử [Em] mới. Rồi sẽ [Am] có anh em hai [Em] miền Về dưới [D] mái tranh xưa dịu [G] hiền Rồi núi [C] biếc, rồi sông [B7] xanh Đẹp biết mấy quê ta thật [Em] lành. ĐK: Rồi sẽ [E] thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam bình [E] minh Rồi sẽ thấy Việt Nam [A] ơi! Rồi sẽ [B7] thấy Việt Nam hoà [E] bình.

Video hướng dẫn