1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rơm

Cuộn trang

[Em]Mùa đông [C]sang bàn tay khô, thèm được [Am]nắm lấy nhau cho nhau hơi [B7]nồng nàn [Em]hay, sợi rơm khô [C]nằm im nghe, từng đợt [Am]gió bay qua trên con đường [B7]về chiều [C]đông, trắng hơi sương [D]buồn, [Bm]tóc bay cũng [Em]buồn, [Am]bay hết lên không trung [B7]đi tiếng [Em]ca này. Này [G]sao trên cao nhìn [D]rơm bay lên này, [C]ta thì ta sẽ giấu nụ [D7]hôn [G]mềm. Dang đôi tay này, [D]ôm rơm đi này, [C]yêu lại thôi như chút cỏ [D]rơm tinh khôi [Esus4]đầy.

Video hướng dẫn