1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rong chơi

Cuộn trang

1. [D] Rong chơi rong chơi rồi mai về [F#m] trời Rồi mai về [A] trời bỏ lại cuộc [D] chơi Lang thang lang thang cười không giữa [F#m] trời Đường thua giữa [A] đời rồi mai ngậm [D] ngùi 2. [D] Bao câu yêu đương cùng bao lời [F#m] thề Rồi bao lời [A] hẹn là hò hẹn [D] thôi Trăm năm chơi vơi thuyền trôi vật [F#m] vờ Biển đêm mịt [A] mờ nào đâu bến [D] bờ ĐK: Nhờ trời nắng [A] lên soi [G] bước [D] chân Gọi trời gió [A] lên xua [G] tan đi những nhọc [A] nhằn Cho [G] mắt em tôi [Em] xanh ngời và [A] môi thơm mãi nụ [D] cười 3. [D] Rong chơi rong chơi chừ thôi đợi [F#m] chờ Chừ không hò [A] hẹn lòng nhẹ như [D] mây Rong chơi rong chơi trần gian là [F#m] nhà Cỏ cây bầu [A] bạn biển trời đan [D] tay.

Video hướng dẫn