highlight chords
[Em] Mới một ngày bão [B7] dông
Đã mệt nhoài hết [Em] thân
[Am] Xám một màu khó khăn
Trên người trên [B7] phố.
[Em] Mới một ngày đã [Am] vơi lòng hiền
[B7] Bão làm quà đắng [Em] cay buồn phiền
[C] Lúc tàn mộng vẫn [B7] nghe trời khóc
[Em] Mới một ngày đấy [B7] thôi
Chén rượu nhạt dốc [Em] vơi
[Am] Mới một ngày đã quên ngay
Hình dung [B7] cũ.
[Em] Bão một ngày, bão [B7] thêm một ngày
Bão ngoài trời, bão [Em] trong lòng này
[C] Uống rượu nhạt vẫn [B7] nghe miệng [Em] cay
[F#7] Khơi hết lên những con sóng động
[B7] Một lần đi cho hết
[Em] Thế rồi đời cũng [B7] qua
Mặc dù bất [C] an, mặc dù bão [B7] dông [Em] hoài
Hát tăng ½ tone lên [Fm] ------
[Fm] Mới một ngày đấy [C7] thôi
Chén rượu nhạt dốc [Fm] vơi
[Bbm] Mới một ngày đã quên ngay
Hình dung [C7] cũ.
[Fm] Bão một ngày, bão [C7] thêm một ngày
Bão ngoài trời, bão [Fm] trong lòng này
[C#] Uống rượu nhạt vẫn [C7] nghe miệng [Fm] cay
[G7] Khơi hết lên những con sóng động
[C7] Một lần đi cho hết
[Fm] Thế rồi đời cũng [C7] qua
Mặc dù bất [C#] an, mặc dù bão [C7] dông [Fm] hoài
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ru 4

Quốc Bảo
[Em] Mới một ngày bão [B7] dông
Đã mệt nhoài hết [Em] thân
[Am] Xám một màu khó khăn
Trên người trên [B7] phố.
[Em] Mới một ngày đã [Am] vơi lòng hiền
[B7] Bão làm quà đắng [Em] cay buồn phiền
[C] Lúc tàn mộng vẫn [B7] nghe trời khóc
[Em] Mới một ngày đấy [B7] thôi
Chén rượu nhạt dốc [Em] vơi
[Am] Mới một ngày đã quên ngay
Hình dung [B7] cũ.
[Em] Bão một ngày, bão [B7] thêm một ngày
Bão ngoài trời, bão [Em] trong lòng này
[C] Uống rượu nhạt vẫn [B7] nghe miệng [Em] cay
[F#7] Khơi hết lên những con sóng động
[B7] Một lần đi cho hết
[Em] Thế rồi đời cũng [B7] qua
Mặc dù bất [C] an, mặc dù bão [B7] dông [Em] hoài
Hát tăng ½ tone lên [Fm] ------
[Fm] Mới một ngày đấy [C7] thôi
Chén rượu nhạt dốc [Fm] vơi
[Bbm] Mới một ngày đã quên ngay
Hình dung [C7] cũ.
[Fm] Bão một ngày, bão [C7] thêm một ngày
Bão ngoài trời, bão [Fm] trong lòng này
[C#] Uống rượu nhạt vẫn [C7] nghe miệng [Fm] cay
[G7] Khơi hết lên những con sóng động
[C7] Một lần đi cho hết
[Fm] Thế rồi đời cũng [C7] qua
Mặc dù bất [C#] an, mặc dù bão [C7] dông [Fm] hoài

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com