1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ru con thuyền mộng

Cuộn trang

Quê hương [Em] mình có con đò nhỏ xinh [C] xinh Lời ru điệu [G] lý, tình [A] tang ới tang tang [B7] tình [Em] Quê hương [A] mình có [Em] giòng sông nhỏ nên [D] thơ Ru con thuyền [B7] mộng vào mơ đời [Em] đời [Am][Em] Bến giang [A] đầu, nghĩa nặng tình [Em] sâu Bốn [G] phương trời [A] đó, nhớ [Em] nhau tìm về Tìm [D] em như thể tìm [B7] chim Nếu không duyên [D] nợ biết tìm đâu [B7] ra Lòng [Am] sông đáy biển dễ [Em] dò Nào ai lấy [A] thước mà đo lòng [Em] người [Am][Em] Quê hương mình biêt bao tình khúc say [C] mê Ngọt như điệu [G] lý xàng [A] xê tái tê bao [B7] lòng [Em] Sao anh [A] đành nới [Em] vòng tay lỏng yêu [D] thương Soi gương mà [B7] thẹn vì trăng phụ [Em] đèn [Am][Em]

Video hướng dẫn