1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ru lại câu hò

Cuộn trang

[Dm] Buồn thương chiếc [G] áo năm nào rách đôi bờ [Dm] vai Chị hai cứ [G] ngóng trông hoài bóng con đò [C] xưa Biết người xưa [F] kia giờ sang [Am] sông Biết người ra [Dm] đi mà vẫn [C] mong Nhung nhớ đêm [F] dài tóc [Am] chị giờ như đã [Dm] phai. Dòng sông bến [G] nước con đò đá phai còn [Dm] nhau Lều tranh vách [G] lá dây trầu quấn quanh hàng [C] cau Trăng vàng trăm [F] năm tình ngàn [Am] năm Ai ngờ một [Dm] đêm chợt nước [C] lớn Lôi cuốn con [F] đò vô [Am] tình lờ theo nước [Dm] trôi. Ngoài kia gió [G] lớn biết chiều nay nước trôi về [Dm] đâu Đò ai không [G] bến câu hò buồn biết trôi về [Dm] đâu Nhung nhớ cũng [Am] đành ru [Dm] lại câu hò thủy [F] chung Nhung nhớ cũng [C] đành như [Am] một con đò lẻ [Dm] loi. Một hôm bão [G] tố mưa dầm ướt con đò [Dm] xưa Lòng nghe buốt [G] giá con đò bỗng quay về [C] đây Thấy người xưa [F] kia gặp không [Am] may Thương lòng chị [Dm] Hai trào nước [C] mắt Giận lắm cũng [F] đành ru [Am] lại câu hò thủy [Dm] chung.

Video hướng dẫn