1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rửa mặt như mèo

Cuộn trang

[F] Meo meo meo rửa [Bb] mặt như [C] mèo [F] Xấu xấu lắm chẳng [Dm] được mẹ [Gm] yêu [C] Khăn mặt đâu mà [F] ngồi liếm [Am] mép [Gm] Đau mắt [Bb] rồi lại [C] khóc meo [F] meo.

Video hướng dẫn