highlight chords
[G]W ell I'd rather see you dead, little girl
[Em]Th an to be with another man
[G]Y ou better keep your head, little girl
Or [Em]I won't know where I am
[Em]Y ou better run for your life [A]if you can, little girl
[Em]Hi de your head in the [A]sa nd little girl
[Em]Cat ch you with [C]anothe r man
[Bm]T hat's the end'a [Em]li ttle girl
...chords stay the same for the rest of the song
optionally you can add a 2nd guitar with a capo on 5
sounds very nice, especially when played live with 2 acoustic guitars
Guitar 2 (Capo on 5, chords relative to capo)
[D]W ell I'd rather see you dead, little girl
[Bm]T han to be with another man
and so on...
Chorus:
Bm E
Bm E
Bm G F# Bm
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Run For Your Life

The Beatles
[G]W ell I'd rather see you dead, little girl
[Em]Th an to be with another man
[G]Y ou better keep your head, little girl
Or [Em]I won't know where I am
[Em]Y ou better run for your life [A]if you can, little girl
[Em]Hi de your head in the [A]sa nd little girl
[Em]Cat ch you with [C]anothe r man
[Bm]T hat's the end'a [Em]li ttle girl
...chords stay the same for the rest of the song
optionally you can add a 2nd guitar with a capo on 5
sounds very nice, especially when played live with 2 acoustic guitars
Guitar 2 (Capo on 5, chords relative to capo)
[D]W ell I'd rather see you dead, little girl
[Bm]T han to be with another man
and so on...
Chorus:
Bm E
Bm E
Bm G F# Bm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com