highlight chords
[A] If ever you got [E] rain in your heart
[F#m] Someone has hurt you, and [D] torn you apart [Bm]
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me?
And let it be like they [E] said it could be 
[F#m] Me loving you girl, and [D] you loving me [Bm] 
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me
[A] Run to me when [C#m] ever you're lonely (to love me)
[D] Run to me if [Dm] you need a shoulder
[A] Now and [F#] then, you [Bm] need someone older
So [Dm] darling, [E] you run to [A] me
And when you're [E] out in the cold
[F#m] No one beside you, and [D] no one to hold [Bm] 
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me?
And when you've got [E] nothing to lose
[F#m] Nothing to pay for, [D] nothing to choose [Bm] 
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Run to me

Bee Gees
[A] If ever you got [E] rain in your heart
[F#m] Someone has hurt you, and [D] torn you apart [Bm]
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me?
And let it be like they [E] said it could be 
[F#m] Me loving you girl, and [D] you loving me [Bm] 
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me
[A] Run to me when [C#m] ever you're lonely (to love me)
[D] Run to me if [Dm] you need a shoulder
[A] Now and [F#] then, you [Bm] need someone older
So [Dm] darling, [E] you run to [A] me
And when you're [E] out in the cold
[F#m] No one beside you, and [D] no one to hold [Bm] 
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me?
And when you've got [E] nothing to lose
[F#m] Nothing to pay for, [D] nothing to choose [Bm] 
Am I [E] unwise to open up your eyes to [A] love me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com