highlight chords
Vâng nhìn này nhìn này
Ah chúng ta có gì nào?
Lại một cô em xinh đẹp nữa sẵn sàng cho anh "vồ lấy"
Nhưng cô em chẳng hay biết 
Rằng anh là một con sói già ẩn sau lốt cừu
Bởi vào cuối đêm nay
Chính là cô em, anh sẽ nắm chặt không rời

Em cũng yêu anh
Đó là những gì mấy em sẽ nói
Em sẽ bảo tôi là
Anh yêu ơi xin anh đừng đi đâu cả
Nhưng một khi anh đã chơi, anh sẽ chẳng bao giờ ở nguyên một chỗ đâu

Gửi đến mọi cô em anh gặp, đây là những gì anh nói:
Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Vâng, để anh nghĩ đã để anh nghĩ đã
Ah, anh nên làm gì bây giờ?
Có quá nhiều em thỏ non hau háu
Mà anh rất muốn theo đuối
Bây giờ tất cả đều nằm gọn chờ ăn trong tay anh
Nhưng anh đây thì chỉ có mỗi một củ cà rốt và mấy em phải chia sẻ nó vậy

Em cũng yêu anh
Đó là những gì em sẽ nói
Em sẽ bảo tôi là
Anh yêu ơi xin anh đừng đi đâu cả
Nhưng một khi anh đã chơi, anh sẽ chẳng bao giờ ở nguyên một chỗ đâu

Gửi đến mọi cô em anh gặp, đây là những gì anh nói:
Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Thấy không, anh đây không hề muốn làm tổn thương mấy em nhé
Không không, không anh chỉ muốn "làm việc" với mấy em thôi mà 
Đúng vậy đúng vậy 
Thấy không, anh đây không hề muốn làm tổn thương mấy em nhé
Không không, không anh chỉ muốn "làm việc" với mấy em thôi mà 
Nếu em sợ thì tốt nhất là chạy đi
Tốt nhất là chạy đi (tốt nhất là chạy đi)
Tốt nhất là chạy đi (tốt nhất là chạy đi)
Tốt nhất là như vậy, tốt nhất là như vậy

Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Runaway baby

Vâng nhìn này nhìn này
Ah chúng ta có gì nào?
Lại một cô em xinh đẹp nữa sẵn sàng cho anh "vồ lấy"
Nhưng cô em chẳng hay biết 
Rằng anh là một con sói già ẩn sau lốt cừu
Bởi vào cuối đêm nay
Chính là cô em, anh sẽ nắm chặt không rời

Em cũng yêu anh
Đó là những gì mấy em sẽ nói
Em sẽ bảo tôi là
Anh yêu ơi xin anh đừng đi đâu cả
Nhưng một khi anh đã chơi, anh sẽ chẳng bao giờ ở nguyên một chỗ đâu

Gửi đến mọi cô em anh gặp, đây là những gì anh nói:
Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Vâng, để anh nghĩ đã để anh nghĩ đã
Ah, anh nên làm gì bây giờ?
Có quá nhiều em thỏ non hau háu
Mà anh rất muốn theo đuối
Bây giờ tất cả đều nằm gọn chờ ăn trong tay anh
Nhưng anh đây thì chỉ có mỗi một củ cà rốt và mấy em phải chia sẻ nó vậy

Em cũng yêu anh
Đó là những gì em sẽ nói
Em sẽ bảo tôi là
Anh yêu ơi xin anh đừng đi đâu cả
Nhưng một khi anh đã chơi, anh sẽ chẳng bao giờ ở nguyên một chỗ đâu

Gửi đến mọi cô em anh gặp, đây là những gì anh nói:
Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Thấy không, anh đây không hề muốn làm tổn thương mấy em nhé
Không không, không anh chỉ muốn "làm việc" với mấy em thôi mà 
Đúng vậy đúng vậy 
Thấy không, anh đây không hề muốn làm tổn thương mấy em nhé
Không không, không anh chỉ muốn "làm việc" với mấy em thôi mà 
Nếu em sợ thì tốt nhất là chạy đi
Tốt nhất là chạy đi (tốt nhất là chạy đi)
Tốt nhất là chạy đi (tốt nhất là chạy đi)
Tốt nhất là như vậy, tốt nhất là như vậy

Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net