1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rừng chưa thay lá

thơ Hoàng Ngọc Ẩn - nhạc Huỳnh Anh

Nguồn: saigonocean.com