1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rừng xanh vang tiếng Ta Lư

Cuộn trang

Soạn theo phần trình bày của Trang Nhung - Tone [Am] capo ngăn 1 1. Đàn theo ta [Am] đi qua con suối con khe, qua nương [E] rẫy qua bao nhiêu [Am] rừng Đàn theo ta [Dm] đi đánh Mỹ đêm ngày, giữa rừng [E7] xanh dậy muôn câu [Am] ca Ta đi trong nắng [F] cháy, ta đi trong mưa [Am] rừng đàn vẫn bên mình Khi sao thưa trên [C] núi, khi con nai kêu [Am] mồi mà vẫn trên đường Dù bom đạn lấp đường lấp [G] núi ra chiến trường ta vượt thác [C] ghềnh Đàn vẫn bên [E] ta tải gạo nuôi [Am] quân Trong gian [F] khó đàn với [G] ta hát tính tang [C] tình Gọi ánh trăng [Dm] lên dập dìu bên [G] suối Đàn [Em] ơi, giữa rừng núi Vân [Dm] Kiều Nắng sơm mưa chiều vẫn cùng ta xây chiến [Am] thắng 2. Người đi qua [Am] đây bên con suối con khe mà có [E] biết quê hương Vân [Am] Kiều Diệt quân xâm [Dm] lăng khắp núi khắp sông gió rừng [E7] xanh nổi lên nơi [Am] nơi Con chông tre ta [F] cắm, vây xung quanh buôn [Am] làng, đạn súng sẵn sàng Quân xâm lăng Mỹ [C] tới, quê hương đây sẽ [Am] thành, mồ chôn quân thù Người Vân Kiều tấm lòng trong [G] trắng, như cánh hoa, xinh đẹp giữa [C] rừng Bão tố cây [E] rung mà lòng không [Am] lay Trong gian [F] khó, vẫn lớn [G] lên như khóm măng [C] rừng Giữ đất buôn [Dm] làng giữ bầu trời [G] xanh Người [Em] ơi, đây mảnh đất anh [Dm] hùng Vang tiếng ta lư giữa rừng xanh bao [Am] la 3. Đàn theo ta [Am] đi qua con suối con khe, qua nương [E] rẫy qua bao nhiêu [Am] rừng Đàn theo [Dm] ta đi đánh Mỹ đêm ngày, giữa rừng [E7] xanh dậy muôn câu [Am] ca Ai say sưa diệt [F] Mỹ ai ra đi diệt [Am] nguỵ ở đất quê này Khi đi qua có [C] nhớ, đây quê hương Vân [Am] Kiều rộn vang tiếng đàn Tình tính tình em dồn chân [G] bước ra chiến trường xuôi ngược khắp [C] rừng Đạn súng trên [E] vai vượt ngàn em [Am] đi Trong gian [F] khó nào sá [G] chi quyết bước trên [C] đường Giải phóng quê [Dm] hương đổ về tuyền [G] tuyến Đàn [Em] ơi theo mỗi bước chân [Dm] ta vang tiếng ta lư giữa rừng xanh bao [Am] la Ai say sưa diệt [F] Mỹ ai ra đi diệt [Am] nguỵ ở đất quê này Khi đi qua có [C] nhớ, đây quê hương Vân [Am] Kiều rộn vang tiếng đàn * Tình tính tình em dồn chân [G] bước ra chiến trường xuôi ngược khắp [C] rừng Đạn súng trên [E] vai vượt ngàn em [Am] đi Trong gian [F] khó nào sá [G] chi quyết bước trên [C] đường Giải phóng quê [Dm] hương đổ về tuyền [G] tuyến Đàn [Em] ơi theo mỗi bước chân [Dm] ta dệt [E7] tình quê [Am] hương

Video hướng dẫn