1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rừng xanh xanh mãi

Cuộn trang

Rừng [C] xanh bao nhiêu [F] lá Lá [C] bao nhiêu trên [G] cành Cây [C] xanh bao nhiêu [F] tuổi Cây [G] già bao nhiêu [C] năm Rừng [C] xanh rừng xanh Em [Dm] cây non mới [F] đến Tôi [G] đứng đó trầm [C] ngâm Rừng [C] xanh bao nhiêu [F] gió Gió [C] qua đây bao [Dm] lần Bao nhiêu lần lá rụng Bao [G] nhiêu chồi đã [C] lên Rừng [C] xanh rừng xanh Cây [Dm] non là em [F] đó Còn [G] tôi như cây [C] già Tuổi [C] thơ xanh mãi Với [Dm] trái tim vui Rừng [C] ơi xanh [Dm] hoài Mái [G] tóc giùm [C] tôi

Video hướng dẫn