1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rừng xưa đã khép

Trịnh Công Sơn
Rừng xưa đã khép
Nguồn: hopamviet.com