1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rước dâu trên đường quê

Cuộn trang

1. [G] Kìa ra mà [Em] xem trên đường làng đang rước [Am] dâu [D] Hai cổng rồng [Em] thêu che dù [D] hồng xinh quá [G] xinh [Am] Đong đưa tay [Bm] gió ru hoa [Em] cau dây trầu ngẩng [Am] ngơ [C] Dâu cùng chú [Am] rể đi đầu cả thôn [C] đều ngợi [D] khen [C][D] Ô trông dường [Am] như mắt [Em] cô dâu lệ [D] rưng [Bm] Chắc quá vui [Em] khi đặt [Am] chân vô nhà đàng [G] trai Nhiều cô gái [D] thầm ước [C] mơ như được nàng [D] dâu [G] Ô kìa cây [Am] đa một bầy sơn ca véo [D] von chào ngày [G] vui 2. Kìa sân nhà [Em] trai đang nổ dòn dây pháo [Am] treo [D] Mừng xuân hợp [Em] hôn ban nụ [D] tình cho lứa [G] đôi [Am] Keo sơn tha [Bm] thiết câu trăm [Em] năm ân tình dài [Am] lâu [C] Dâu cùng chú [Am] rể ra quỳ, kính hai [C] họ mẹ [D] cha [C][D] Ô vui nào [Am] hơn rước dâu trên đường [D] quê [Bm] Chú rể cô [Em] dâu đẹp [Am] như trăng rằm vừa [G] lên Nhiều câu chúc [D] mừng sẽ [C] không bao giờ nhạt [D] phai [G] Ô kìa cây [Am] mai bên rào rung rinh nở [D] hoa mừng tình [G] ai 3. Kìa ra mà [Em] xem bên nhà người đông quá [Am] đông [D] Ngày vui trầu [Em] cau ly rượu [D] mừng đôi gái [G] trai [Am] Xôn xao đôi [Bm] lứa cao sang [Em] thay heo gà đầy [Am] mâm [C] Câu mời đãi [Am] tiệc linh đình chúc dâu [C] rể tròn [G] duyên

Video hướng dẫn